Vad gör jag om kunden inte betalar?

Ebba Arnborg

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 9 april, 2015

Hur långt efter förfallodag eller påminnelsedag på en faktura ska man skicka till inkasso om en kund inte betalar? Om jag har en kund som bestrider fakturan, får jag då inte skicka denna till Kronofogden?

Skulle du inte få betalt bör du skicka en påminnelse till kunden. Det är inte ett måste men hör till god inkassosed. Påminnelsen bör inte skickas alltför nära förfallodagen, men vänta heller inte för länge.

Skulle du, trots påminnelsen, inte få betalt kan du skicka ett inkassokrav till kunden. Där ska du ange när kunden senast ska betala sin skuld (det bör inte vara en tidsfrist kortare än åtta dagar räknat från den dag som kravet skickas) och informera kunden om att du överväger att inleda rättsliga åtgärder.

Du måste ha skickat ett inkassokrav innan du kan gå vidare och ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden.

Varken inkassokrav eller ansökan om betalningsföreläggande får lämnas in om kunden har bestridit fakturan, eftersom den då anses tvistig. Risken är annars att kunden får en betalningsanmärkning, trots att den kanske ha rätt att bestrida kravet.

Tvistiga fordringar måste i stället hanteras i domstol, vilket innebär att du som fordringsägare måste lämna in en stämningsansökan med ett yrkande (ett belopp) och en rättslig grund (varför du anser dig ha rätt till betalning). Till stöd för kravet ska fakturan bifogas. För en enkel fordran behöver en stämningsansökan inte vara mer omfattande än en A4.