Vad händer om vi blir osams?

Johan Reberg

Publicerades: 19 oktober, 2012

Jag och en kompanjon har ett AB där jag äger 55 procent och min partner 45 procent. Nu undrar jag vad som gäller om vi delägare inte är överens. Kan jag som har majoritet bestämma själv? Och hur mycket kan jag bestämma över?

Utgångspunkten är att majoriteten äger rätt över minoriteten att bestämma vad som skall anses vara bäst för bolaget. Men det finns regler som är till för att skydda minoritetens intressen.
Som 55-procentig ägare kan du i många frågor driva igenom beslut trots att din kompanjon inte håller med, men det finns alltså undantag. Större och viktigare beslut kräver ofta en kvalificerad majoritet av aktierna, vilket kan var 2/3, 3/4 eller till och med ännu mer beroende på frågan. Vill du veta exakt vad som gäller i ditt fall bör du ta en titt i Aktiebolagslagen.