Vad krävs för traktamente?

Peter Nilsson

Publicerades: 12 april, 2012

Vilka är egentligen kriterierna för traktamente för enskild näringsidkare? Jag reser ofta på uppdrag på andra orter. En del resor tar en ”halvdag”, 6-8 timmar totalt, och andra sker med en övernattning. Har jag rätt till traktamente då, och hur ser det i sådana fall ut?

Det är i grunden samma regler som gäller för traktamente om du är anställd som om du driver eget. Traktamentet ska gälla för ökade levnadsomkostnader när du reser, men du har du inte rätt till traktamente för resor där du inte övernattar.
Men vid övernattning har du rätt till traktamente. Traktamentet inom Sverige är på 210 kr per heldag och 105 kr per halvdag. Som heldag räknas om resan påbörjades före klockan 12.00 samt om den avslutades efter 19.00. Om du åker klockan 11.00 dag ett och kommer hem klockan åtta på kvällen dag två räknas det som två heldagar.
Tänk dock på att traktamente gäller för resor utanför verksamhetsorten. Det brukar man räkna som att platsen ska ligga mer än 5 mil från där du har din verksamhet.
Blir du bjuden på mat under din resa ska detta räknas av från traktamentet som en kostförmån. Här finns fler siffror kring traktamente: www.driva-eget.se/traktamente.