Vad räknas som arbetstid?

Redaktionen

Publicerades: 27 maj, 2014

I vårt företag har vi en anställd på timbasis. I samband med en utlandsresa till Köpenhamn var vår timanställda hos en leverantör från klockan 9 till 17 och sedan på middag, betald av leverantören. För hur många timmar ska hon ha lön? Hon satte själv upp arbetstid fram till klockan 22.

Jag hoppas ni kan ge mig svar eftersom vi kommer att stå inför samma situation snart igen.

Vad som räknas som arbetstid i samband med konferens och kundevent är svårt att ge ett entydigt svar på. I ditt fall när medarbetaren är anställd på timbasis skulle jag säga att ni ska betala fram till klockan 22 eftersom ni inte har avtal om detta eller har diskuterat vad som ska gälla. För att undvika liknande situationer framöver är det bra att du diskuterar detta och eventuellt sluter ett avtal med medarbetaren om hur detta hanteras.