Vem bär ansvaret?

Ebba Arnborg

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 28 augusti, 2014

Jag beställde en ny kortmaskin till min kassa genom min bank men det blev något fel och jag blev utan maskin i 16 dagar och förlorade ungefär 75 000 kronor i utebliven försäljning. Jag blev muntligen lovad ersättning från banken men de har ändrat sig och tar inget ansvar överhuvudtaget. De skyller på leverantören av kortmaskinen trots att beställningen gick genom banken. Vad ska jag göra?

Jag utgår från att det rör sig om ett avtalsförhållande mellan banken och ditt bolag och att installationen ingått. Så länge inget särskilt finns skrivet i parternas avtal avseende ansvaret för varan och installationen av denna är det Köplagen som reglerar vad som gäller.

Olika skadeståndsansvar gäller för olika typer av förluster. Man skiljer på direkta och indirekta förluster. I en sådan här situation har man generellt sett rätt till ersättning för direkta förluster, det vill säga kostnader man haft med anledning av den felaktiga varan, till exempel onödig administration och utlägg man tvingats göra.

Vad gäller utebliven försäljning kan man endast få ersättning för den del som utgör förlorad vinst. Detta är dock en så kallad indirekt förlust. För att få rätt till ersättning för en indirekt förlust måste man kunna bevisa att den andra parten varit oaktsam på något vis. Du måste med andra ord kunna visa att banken varit oaktsam för att få ersättning för den uteblivna vinsten.

Oaktsamhet i detta fall skulle till exempel kunna vara att banken planerat illa för installationen av varan eller tagit onödigt lång tid på sig att åtgärda felet. Normalt sett är det dock svårt att få ersättning för indirekta förluster.