Vem bestämmer över semestern?

Christine Lindgren

Publicerades: 16 februari, 2009

Vi är ett litet företag med en väldigt säsongsbetonad verksamhet. Därför stänger vi över sommaren, och jag vill att mina anställda tar ut sin semester då. Kan jag som arbetsgivare bestämma det?

Ja, du som arbetsgivare har ansvaret för semesterns förläggning, vilket innebär att du bestämmer när semestern ska tas ut. Det är däremot viktigt att veta att semesterlagen ger medarbetare rätt till att ta ut minst 20 semesterdagars ledighet. Huvudsemestern ska läggas i sommarmånaderna juni, juli och augusti och bestå av minst fyra veckors sammanhängande ledighet, men man kan avtala om annat om det finns särskilda skäl. Dessutom måste man tolerera mindre störningar i verksamheten under sommaren för att tillmötesgå de anställdas önskemål. 

Även om du som arbetsgivare kan bestämma när semestern ska tas ut finns en skyldighet att samråda med personalen. Om parterna inte kan komma överens lägger arbetsgivaren ut semestern. Tänk på att du som arbetsgivare ska meddela senast två månader innan ansökt semester om att den inte kan förläggas som medarbetaren önskat.