Vilka aktier bör bolaget helst sälja?

Anders Andersson

Publicerades: 15 december, 2011

Jag har en privat läkarmottagning i ett aktiebolag, men ska snart gå i pension och företaget ska upphöra. Har aktier och fonder i bolaget, och tänkte sälja en del. Är det då bäst att sälja de som gått med förlust eller de som gått med vinst?

Om du inte ska sälja mottagningen utan lägga ned den är mitt viktigaste råd att du ska behålla bolaget. Det kan du göra även om själva verksamheten avvecklas. Om bolaget har beskattat kapital bör du försöka se till så att bolaget betalar ut minst 100 000 kr om året i lön till dig från och med det år du fyller 66 år. Du har rätt att göra det även om du inte arbetar i bolaget. Läs i Driva Eget nr 5 om hur jobbskatteavdraget då kan sänka marginalskatten till 12 procent.
Bäst skatteeffekt blir det om du har intäkter i bolaget att kvitta bolagets löneutgifter mot, exempelvis periodiseringsfonder som ska beskattas. Dina fondvinster och aktievinster kan också komma väl till pass. Sälj därför vinstfonder och vinstaktier samma år som du tar ut lön.
Men det är också viktigt att du realiserar förlusterna samma år som vinsterna. Först av allt ska nämligen sådana förluster kvittas vinster. Om du har större förluster än vinster under något år missar du avdrag för den del förlusten som överstiger vinsten.