Vilket ansvar har vi för de anställda?

Ebba Arnborg

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 28 augusti, 2014

Vad gäller för regler för anställda, i mitt fall två personer, om jag avyttrar mitt kommanditbolag? Vad har jag och nästa ägare för ansvar gentemot dem vid en försäljning?

Vid en försäljning som du beskriver den sker ofta en så kallad övergång av verksamhet, det vill säga att anställda har rätt att följa med till den nya ägaren. För att det ska betraktas som övergång ska verksamheten ”behålla sin identitet” efter det att den gått över. EG-domstolen har tagit fram sju kriterier som är till god hjälp för att avgöra om det räknas som övergång av verksamhet. Se till exempel på driva-eget.se/overgang.

Det viktiga för er är att tidigt i processen komma fram till om det handlar om övergång av verksamhet eller inte. Om det bedöms som övergång av verksamhet har de anställda rätt (men inte skyldighet) att följa med, de anställda tar i så fall med sig de rättigheter och skyldigheter som återfinns i det individuella anställningsavtalet.