Business man sign a contract investment professional document agreement. meeting room.

Så skriver du en korrekt fullmakt – ladda ner avtal här

Yasemin Bayramoglu

Uppdaterades: 15 augusti, 2019
Publicerades: 23 juli, 2019
Foto av: Adobe Stock

Kan du själv inte vara med och skriva avtal? Skriv en fullmakt och ta hjälp av någon du litar på. Men var noga med att skriva fullmakten på rätt sätt. Samma sak om du vill återkalla fullmakten.

Ibland måste man ta hjälp av andra om man inte har möjlighet att närvara vid till exempel ett specifikt tillfälle. Då kan man skriva en fullmakt. Det betyder att man ger en annan person rätt att utföra rättsliga handlingar i ens eget ställe, som att till exempel sluta avtal med en tredje part.

Den som får rätten att företräda dig kallas fullmaktstagare eller fullmäktige.

Det finns olika typer av fullmakter, men den mall du kan ladda ner här är en fullmakt för ett specifikt ändamål.

Det betyder att du skriver en fullmakt där du tydligt avgränsar vad det är fullmaktstagaren har rätt att göra för din räkning. Det får inte finnas några möjligheter för fullmaktstagaren sluta avtal som du inte har tänkt dig, utöver det ursprungliga uppdraget.

Ju tydligare desto bättre

Skulle fullmakttagaren agera utanför sina befogenheter är de avtalen inte bindande, såvida du själv inte väljer att godkänna dem i efterhand.

En fullmakt behöver inte bevittnas, men många väljer ändå att ha med det i sitt avtal. Välj i så fall vittnen som inte är släkt med dig.

Giltighetstiden ska tydligt framgå på avtalet.

Men om man vill bryta fullmakten i förtid då? Då får du skriva ett särskilt avtal om det, återtagande av fullmakt. Där ska det tydligt framgå vad fullmakten avsåg.

Vill du ladda ner någon av avtalsmallarna?

Som premiummedlem på Driva Eget har du möjlighet att ladda ned våra kostnadsfria mallar. Klicka här för att ladda ned mallen för fullmakt. Vill du hellre ha en mall för återkallande av fullmakt klickar du här. Eller bli premiummedlem här.