Fullmakt – specifikt ändamål

Vill du ge en annan person rätt att företräda dig i ett specifikt ärende? I så fall är detta avtalet för dig. Glöm bara inte att de beslut som fullmaktstagaren tar för din räkning blir bindande för dig som fullmaktsgivare.

Denna avtalsmall är framtagen i samarbete med Brormans Jurister för dig som har Driva Eget Premium.

Vill du ha hjälp att anpassa avtalet erbjuder Brormans Jurister våra medlemmar 25 % rabatt på timpriset (ord pris 1725 kr exkl moms).
Mejla då info@juristbyran-brorman.se och ange ”Driva Eget”.