Reseräkning

Resor, hotell, traktamenten och bjudluncher. Det är mycket att hålla reda på när man skriver sin reseräkning. Vår mall gör halva jobbet för dig!

Denna mall är framtagen i samarbete med Brormans Jurister för dig som har Driva Eget Premium.

Vill du ha hjälp att anpassa avtalet erbjuder Brormans Jurister våra medlemmar 25 procent rabatt på timpriset (ord pris 1725 kr exkl moms).
Mejla då info@juristbyran-brorman.se och ange ”Driva Eget”.

Ladda ner reseräkning