<![CDATA[Det finns många stöd att söka. Foto: Getty Images]]>

10 stöd för ditt företag

Gustaf Brickman

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 19 juni, 2017

Det finns många stöd att söka för ditt företag. En del är inriktade på olika geografiska områden eller tillväxtfaser. Här är tio stöd från olika aktörer.

TILLVÄXTVERKET

1. Regionalt investeringsstöd. För företagsstart eller delfinansiering av investeringar i vissa geografiska områden, främst i norr. Ansökan sker löpande. Avser främst stora investeringar.

2. Regionalt bidrag för företagsutveckling. Kan sökas av privatägda små och medelstora företag i glesbygd och landsbygd som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Löpande ansökning.

Läs om stöden och hitta fler på tillvaxtverket.se.

VINNOVA

3. Innovationsprojekt i företag. För innovativt utvecklingsprojekt med internationell marknadspotential som är i ett så tidigt utvecklingsskede att banker, investerare och andra privata finansiärer ännu inte vågar satsa.

4. Innovationscheckar. För idéer om produkter eller tjänster där ni behöver undersöka potentialen. Checkarna ligger på 100 000 kronor och ska användas för att köpa extern hjälp.

Läs mer om stöden på vinnova.se. Där finns också en rad andra stöd.

Läs också: Här finns statliga lån

JORDBRUKSVERKET

5. Företagsstöd. För att starta företag på landsbygden eller för att utveckla ditt landsbygdsföretag. Du kan få stöd för flera typer av investeringar, till exempel om du vill bygga en anläggning för att producera förnybar energi, anlägga energiskog eller minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak.

Läs om detta och fler stöd på jordbruksverket.se.

ALMI

7. Förstudiemedel. För att undersöka potentialen i innovativa idéer i projektfasen. Innovationsprojektet ska vara unikt och det ska finnas en bra affärspotential. Det ekonomiska stödet kan användas för att köpa externa tjänster. Beloppet för det ekonomiska stödet kan skilja sig åt mellan regioner – det maximala brukar ligga på 15 000 och 100 000 kronor.

Läs mer om stödet på almi.se

ÖVRIGT

8. Bidrag till förstudier. Nopef kan finansiera upp till 40 procent av förstudiekostnaderna inför etablering i ett land utanför EU och Efta. Nopef.com.

9. Stöd från Länsstyrelsen. Varje år får Länsstyrelsen pengar av regeringen att använda i olika program för att hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt. Sök på ”stöd” på lansstyrelsen.se.

10. EU-stöd. EU-kommissionen skjuter till pengar i form av bidrag för att stödja projekt eller organisationer som arbetar för EUs intressen eller som bidrar till att genomföra ett EU-program eller en EU-strategi.

Läs också: Så funkar crowdfunding

Läs också: Här är frågorna du borde ställa till riskkapitalisten

Webb Allmi