<![CDATA[]]>

100 miljoner till kvinnors företagande

Camilla Björkman

Publicerades: 26 januari, 2010

100 miljoner – så mycket har regeringen avsatt i budget som en fortsatt satsning för att främja kvinnors företagande. Nu är det klart hur pengarna ska fördelas.

– Det är glädjande att andelen kvinnor som startar företag ökar, men Sverige behöver fler kvinnor som väljer att starta och driva företag. Nytt för i år är satsningen på företagande på landsbygden. Vi lyfter också kvinnors möjligheter att överta företag genom ett ägarskiftesprogram, säger näringsminister Maud Olofsson.

Regeringens program för att främja kvinnors företagande genomfördes 2007-2009 och detta är alltså en fortsättning i form av ett ettårigt program. De 100 miljoner som avsatts i budget ska fördelas så här:

  1. Affärs- och innovationsutveckling. Medfinansiering till privata och offentliga aktörer för affärs- och innovationsutvecklingsinsatser. Extra satsning på kvinnoprojekt inom gröna näringar i gles- och landsbygd, tjänste- och servicesektorn, kreativa och kulturella sektorn, vård och omsorg samt utbildning.
  2. Generella och riktade insatser. Satsning på ägarskiftesinsatser. Dessutom fokus på entreprenörskap inom högskola och universitet, ALMI:s Mentorskapsprogram för företagande kvinnor, innovationer och företag med tillväxtambitioner.
  3. Finansiering och finansiella strukturer. Innefattar ALMI:s innovationsfinansiering till kvinnor för att fler ska kunna kommersialisera sina produkter. Plus: satsningar på affärsänglar och riskkapitalister för att kvinnor ska få tillgång till kapital.
  4. Attityder, förebilder och kunskap. Ska synliggöra kvinnors företagande genom att ta fram fakta och statistik samt att fortsätta arbetet med förebilder genom ambassadörer för kvinnors företagande.

Det är Tillväxtverket som på uppdrag av regeringen ska samordna och genomföra programmet. Resultatet av programmet ska överlämnas till Näringsdepartementet senast den 15 mars 2011. Idag är en fjärdedel av alla företagare och en tredjedel av alla nyföretagare kvinnor, enligt statistik från Almi.