<![CDATA[]]>

5 trender som påverkar dig i år

Camilla Björkman

Publicerades: 7 februari, 2012

Ökat konsumentinflytande på sociala medier och mer e-handel – det är två av de trender som berör företagarna i år. Företagarekonomen Ingela Hemming berättar om fler.

I denna månads företagarpanel från SEB har man frågat hur småföretagarna ser på 2012. Många svarade att de tror att lågkonjunkturen kommer tillbaka. Samtidigt var det en majoritet (63 procent) som upplevde året som svårbedömt.

Ingela Hemming, SEB:s företagarekonom, är ändå positiv till siffrorna:

– Många småföretagare ser istället möjligheter i rådande konjunktur, att ta marknadsandelar genom att vara snabbfotad och anpassa sin verksamhet till dagens efterfrågesituation, säger hon.

Så hur ser året ut för småföretagarna? Enligt undersökningen spår Ingela Hemming följande fem trender:

  1. Ökad e-handel, tror handelsföretagen.
  2. Ökat konsumentinflytande via sociala medier – fler gör sin röst hörd via till exempel Twitter och bloggar.
  3. Ökat socialt ansvarstagande. Det pågår just nu en också en debatt kring ”Kapitalism 4.0” om hur dagens kapitalism behöver reformeras.
  4. Politiska och ekonomiska händelser, som val i flera stora länder och hur EU lyckas hantera den pågående skuldkrisen och samtidigt få fart på medlemsländernas tillväxt.
  5. I Sverige är det bra att följa regeringens arbete och budgetpropositionen i vår och framför allt i höst. På EU-nivå kommer bland annat förslag kring mervärdeskattreformer, riskkapital och olika satsningar på småföretag.

Många ekonomer räknar med att den globala tillväxten i år hamnar på runt 3 procent. Framförallt tror man på ekonomin i Kina, Indien, Ryssland och Brasilien att växa, menar Ingela Hemming.

De företag som är mest positiva till det nya året är tillverkningsföretag och tjänsteföretag som svarar att de tror att 2012 blir ”ett starkt år präglat av tillväxt och bra intäkter” (18 respektive 17 procent), medan bara 13 procent av handelsföretagen tror det.

Lite över hälften svarade att deras största möjligheter under 2012 blir att de hittar nya kunder. Många kommer också att satsa på nya produkter och tjänster, framför allt bland handelsföretagen.

Ingela Hemming.