<![CDATA[Det statligt ägda bolaget Almi kan hjälpa dig med din finansiering. Foto: Getty Images ]]>

Här finns statliga lån och riskkapital till ditt företag

Gustaf Brickman

Publicerades: 25 april, 2017

Almi kan hjälpa dig att finansiera din idé med bland annat lån och risk­kapital. Här är Almis olika möjligheter – och vad du behöver tänka på.

Oavsett om du just ska starta företag eller står inför en expansion så kan ett besök hos en av Almis rådgivare vara att rekommendera. Almi har riskkapital, kan låna ut pengar, ge dig stöd för att utveckla en innovation och mycket annat. Dessutom kan Almis rådgivare guida dig till andra finansieringsmöjligheter och till och med sitta med dig i ditt möte med banken.

Läs också: Så får du ett förmånligt lån

Förra året lånade Almi ut 3,3 miljarder kronor till 4 700 företag och entreprenörer. Så det är många företag som får sin låneansökan beviljad. Almi gör en kreditbedömning precis som vilken bank som helst, och precis som banken vill man se att ditt företag kan bli långsiktigt lönsamt. Men man är samtidigt beredd att ta en högre risk – det är nämligen Almis roll, ungefär som topplånet på villor och lägenheter gör det möjligt att genomföra affären.

Den extra risken gör också att Almis räntor ligger högre än bankernas genomsnittliga ränta på företagslån.

Almi har flera typer av lån som skiljer sig åt. De är:

  • Företagslånet är för företag som vill växa. Det kan till exempel gälla en marknadssats- ning, produktutveckling eller en investering i produktionsutrustning. Men det finns egentligen inga formella begränsningar för hur lånet ska användas. Man vill gärna se annan finansiering på plats också. Almi ska nämligen inte konkurrera med bankmarknaden, utan komplettera den genom att låna ut det där sista som banken inte kan. Normalt sett vill man se att lånet kan betalas tillbaka på fem år och som säkerhet nöjer man sig med de säkerheter som finns i företaget och en personlig borgen.
  • Mikrolånet på upp till 200 000 kronor som riktar sig främst till nystartade företag. Pengarna kan användas fritt till investering- ar, löner, marknadsföring och andra saker du behöver för att komma i gång. Vanligtvis vill Almi ha med andra långivare, till exempel banken, men för just mikrolånen kan Almi stå som egen finansiär. Mikrolånet möjliggörs genom en garanti som finansieras av EU genom programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI)

Läs också: 10 stöd för ditt företag

  • Almis Tillväxtlån för innovativa små och medelstora företag . Syftet med lånet är att ge möjlighet för innovativa företag att utveckla innovationer och affärsidéer som ger tillväxt och lönsamhet. Tillväxtlånet omfattas av en garanti inom ramen för det europeiska instrumentet InnovFin – EU för innovation – riktat mot små och medelstora företag. InnovFin är finansierat av Europeiska Unionen genom Horizon2020 och den Europeiska fonden för strategiska inves- teringar (EFSI) under Investeringsplanen för Europa. Fonden syftar till att bidra till att stödja finansierings- och investerings- verksamhet i EU för att säkerställa en ökad tillgång till kapital.
  • Almi Finansiering kan vara ett alternativ om det gäller  en internationell satsning och kan hjälpa dig med olika former av exportfinansiering.

Läs också: Så funkar crowdfunding

  • Om det gäller ett innovationsprojekt har Almi flera olika finansieringsmöjligheter, bland annat Innovationslån som är ett så kallat villkorslån avsett för företag med innovationsprojekt i tidiga skeden. Lånet kan exempelvis användas till produktutveckling, skydd av immateriella tillgångar eller marknadsundersökningar. Från Almi kan du också få förstudiemedel som är ett bidrag för att genomföra marknadsundersökningar och andra aktiviteter. Genom Almis rådgivare kan du också få tillgång till utvecklingscheckar från bland annat Vinnova och Tillväxtverket. Läs mer på almi.se.
  • Almi Invest investerar i unga till- växtbolag – portföljen består av 370 stycken. För att de ska vilja investera i ditt företag krävs att bolaget har en stor potential att växa. Inför ett investeringsbeslut görs en bedömning av affärsidéns potential samt dig och ditt teams förmåga att kunna bygga tillväxtföretag. Man tittar också närmare på kundbehov, tillväxtstrategi, affärsmodell, kapitalbehov och marknadspotential. En av fördelarna med Almi Invest som investerare är att de aktivt engagerar sig i styrelsen och i företagets utveckling.

Läs också: Så fixar du egen finansiering

Webb Allmi