Allt fler småföretagare blir brottslingar. Foto: Getty Images

Är du ekobrottsling – utan att veta om det?

Redaktionen

Publicerades: 30 januari, 2018

Allt fler småföretagare begår ekobrott. Främst beror det på okunskap och slarv. Vet du vad som gäller?

Varje år behandlar Ekobrottsmykdigheten (EBM) cirka 6 000 ärenden. Närmare hälften av dem är så kallade mängdbrottsärenden som kännetecknas av brott som är relativt sett enkla och snabba att utreda jämfört med andra ekobrott som är av mer komplex karaktär.

En mycket stor del av de enklare ärendena som EBM hanterar begås av tidigare ostraffade småföretagare. 80 procent av gärningspersonerna är män och de är ofta omedvetna om att de bryter mot lagen.

Ett exempel där det råder stor okunskap är vilka konsekvenser som en försenad årsredovisning kan innebära. Det är få som känner till att det är straffbart och att de som personer är straffansvariga.

Många tror att de bara får en förseningsavgift från Bolagsverket om årsredovisningen inte sköts på rätt sätt.

För att minska antalet småföretagare som omedvetet begår ekobrott har EBM och Bolagsverket tillsammans infört ett antal brottsförebyggande åtgärder:

  • Information om straffansvaret tydliggörs i Bolagsverkets utskick om årsredovisning.
  • Förtydligad information på Bolagsverkets webbplats. Information om att det kan innebära bokföringsbrott att inte lämna in sin årsredovisning i tid har tydliggjorts i Årsredovisningsguiden på Bolagsverkets webbplats.
  • Förbättrad information på verksamt.se.
  • Spärrblankett för att förebygga målvaktsuppdrag.  Bolagsverket och Ekobrottsmyndigheten har gemensamt tagit fram en blankett som möjliggör för individer att ”spärra” sig för framtida styrelseuppdrag.
  • Försöksverksamhet med näringsförbud på andra grunder än brott. Ekobrottsmyndigheten har tillsammans med Kronofogdemyndigheten under 2017 drivit en försöksverksamhet att för misstänkta målvakter yrka på näringsförbud på andra grunder än brott.