<![CDATA[En bra relation till banken kan vara viktig för att få ett förmånligt lån. Foto: Getty Images]]>

Så får du ett förmånligt banklån

Gustaf Brickman

Publicerades: 11 april, 2017

Ett besök på banken är ofta ett första steg för företagare som vill få finansiering. Men att få ett lån är ingen självklarhet. Så här ökar du dina chan­ser och pressar räntan.

I regel baseras bankens bedömning av en låneansökan för ett företagslån på tre kriterier:

  1. Banken ska tro på din betalningsförmåga – du ska klara räntorna och kunna betala av lånet på en rimlig tid.
  2. Du ska ha säkerheter för lånet – privata säkerheter eller varulager, inventarier och kundfordringar i företaget.
  3. Sist men inte minst – de ska tro på din affärsidé och du måste kunna förklara den på ett trovärdigt sätt.

Det första steget är därmed att förbereda dig noggrant innan du går till banken. En bra affärsplan, en rimlig budget och helst avtal eller kontrakt med framtida kunder är bra.

Läs också: 10 stöd för ditt företag

Att redan tidigare ha tagit kontakt med till exempel Almi kan också vara en bra idé. Då vet banken att det finns andra som också är beredda att satsa på dig vilket kan öka dina chanser.

Detsamma gäller för din egen insats, satsar du egna pengar visar det att du tror på dig själv och ditt företag.

Förutsatt att banken tror på din idé och beviljar ett lån finns det en bra tumregel att utgå från: Ett helt nystartat företag utan några säkerheter kan få låna runt 10 procent av den tänkta omsättningen.

Läs också: Skaffa riskkapital – fällor och möjligheter

Bra säkerheter kan naturligtvis göra att du får låna mer än så. När det gäller att belåna tillgångar du har i företaget arbetar många banker efter den så kallade 10/20/50-regeln:

  • 10 procent av nyvärdet på dina maskiner och inventarier räknas som belåningsvärdet, det vill säga summan du kan få låna mot inventarierna som säkerhet.
  • Detsamma gäller för 20 procent av värdet på ditt varulager.
  • 50 procent av värdet på dina utestående kundfordringar, alltså pengar dina kunder är skyldiga dig, utgör belåningsvärde.

Läs också: Här finns statliga lån

Att ha en bra kontakt med banken, i praktiken din personliga rådgivare, är alltid att föredra. Hittar du en person som förstår dig och ditt företag kan det bli enklare att få lånet. Kom ihåg att banken är som vilken leverantör som helst: fungerar kommunikationen mellan dig och din rådgivare bra och du kan sälja in din idé blir det lättare att göra a ärer.

Läs också: Så ordnar du finansieringen på egen hand

Tänk också på att räntan på företagslån kan variera mycket mer än bolåneräntan. Sätt dig därför in i vilken ränta du kan få och ställ bankerna mot varandra.

Räntenivån baseras också på vilken typ av rörelse det handlar om och vilka säkerheter som finns. Men faktum är att två liknande företag kan få olika ränta helt enkelt för att den ena företagaren var bättre på att förklara sin a ärsplan för banken.

Tänk på det här:

  • Se inte bara till räntan. Även om det är viktigt att betala en så låg ränta som möjligt – häng inte upp dig på några tiondels procentenheter. Det kanske bara handlar om några hundralappar om året. Då är det viktigare att hitta en bra bankkontakt som förstår dig och din affärsidé.
  • Tänk på din kreditvärdighet. Det är vanligt att man av skatteskäl jobbar för att ha så låga vinster som möjligt. Men det man sparar på skatten kan man förlora på räntan – högre vinster ger nämligen bättre kreditvärdighet och lägre ränta.

Webb Allmi