<![CDATA[]]>

Bättre tider för småföretagarna

Camilla Björkman

Publicerades: 2 maj, 2011

Det ekonomiska läget har förbättrats ytterligare för småföretagare det senaste halvåret, med kraftigt ökad orderingång och sysselsättning. Det visar Företagarnas Småföretagarbarometer som släpptes på måndagsmorgonen.

Rapporten visar även att uppgången ökar under det kommande året, då var tredje småföretag planerar att öka sysselsättningen. Runt 65 000 nya jobb är prognosen för 2011.

Cirka 70 procent av småföretagen menar att de kan växa den kommande tiden. Uppgången gäller alla branscher och län.

Enligt Företagarna är de största hoten mot tillväxten bristen på arbetskraft och höga arbetskraftskostnader. Tre av tio företag har tvingats tacka nej till order på grund av att de inte haft tillräckligt med arbetskraft. Byggbranschen är den enda sektor där detta inte är ett växande problem.

Rapporten visar även att knappt var tionde företag nämner svårigheter att hitta finansiering som ett hot mot tillväxt, vilket motsätter sig den rapport som släpptes förra veckan och visade att bankerna ökat sin utlåning.

Företagarna menar att problemen hotar tillväxten kraftigt, och att det behövs lägre arbetsgivaravgifter, riskkapitalavdrag och en bättre fungerande arbetsmarknad.