Butikerna säljer mer!

Redaktionen

Publicerades: 27 februari, 2009

Detaljhandeln inledde året med stigande försäljningssiffror. Det visar statistik som kom samtidigt som skräckrapporten om BNP-siffror.

Detaljhandeln hade en försäljningsökning på 2,2 procent i januari. Det visar siffror från Handelns utredningsinstitut (HUI) och Statistiska centralbyrån (SCB).

Ökningen låg på 2,2 procent både mätt i löpande priser och mätt i volym med hänsyn tagen till antalet försäljningsdagar.

HUI ser den färska statistiken som ett styrkebesked från hushållen. Trots dystra tider spenderar de mer pengar i år än under januari i fjol. Vilket inger hopp, skriver HUI i en kommentar.

HUI konstaterar dock att sällanköpshandeln går betydligt trögare än dagligvaruhandeln. Sporthandeln är bäst bransch, medan bygghandeln och elektronikhandeln har dålig försäljning.