<![CDATA[]]>

Det går bra nu för landets småföretagare!

Maja-Stina Skarstedt

Publicerades: 27 november, 2013

Tillväxten i småföretagen har tagit rejäl fart under året. Störst är den i tjänstesektorn, visar nya Småföretagarbarometern. Men det finns ett viktigt område där småföretagaren behöver hjälp.

Om vi blickar tillbaka ett år – mot hösten 2012 – var det en avmattning för landets småföretag. Men nu har tillväxten tagit fart!

Det visar alltså Småföretagarbarometern som Företagarna och Swedbank presenterar varje höst.

Den samlade konjunkturindikatorn steg till 54 från 31 i våras och förväntas stiga till 85 under det närmaste året.

Både industrin och tjänstesektorn upplever att konjunkturen förbättrats. För industrins del sker uppgången från en låg nivå, medan tjänsteföretagen går från hygglig till bra tillväxt.

– En positiv siffra ur rapporten är att hela 65 procent av småföretagen anger att de ser expansionsutsikter, säger Lars Jagrén, chefsekonom på Företagarna.

Men det finns hinder kvar. Det största: Kostnaden att anställa, uppger mer än vart femte småföretag.

LÄS MER: