<![CDATA[]]>

Det våras för småföretagen…

Camilla Björkman

Publicerades: 26 april, 2011

Det ser positivt ut för landets småföretagare. Nya rapporter visar både en ökning av nya företag och en större framtidstro. Dessutom är det lättare att låna hos bankerna.

Av de småföretag som funnits i mer än tre år tror drygt hälften att de kommer ha en ökad vinst i år, jämfört med förra året. Det visar SEB:s senaste småföretagarbarometer.

– Det är möjligt att de som drivit företag lite längre och har sett både upp- och nedgångar har en mer realistisk syn på framtiden, men det är de nystartade företagens framtidstro som behövs. Det är de som kommer att skapa tillväxt och nya jobb, säger SEB:s företagarekonom Ingela Hemming till DN.

Och här kommer nästa glada rapport in: Nyföretagandet, som har ökat i 20 månader i sträck, ökade under mars månad med 28,6 procent jämfört med mars 2010. Det visar en rapport sammanställd av NyföretagarCentrum utifrån siffror från Bolagsverket.

– Det var i augusti 2009 som nyföretagandet tog fart efter lågkonjunkturen. Det ska bli intressant att se om den här kraftiga ökningen fortsätter även efter det första kvartalet, säger Mats Evergren, marknadschef på NyföretagarCentrum Sverige.

Den tredje nyheten gäller banklån. Drygt hälften av bankkontoren uppger att utlåningen till företag ökade under januari till mars i år, enligt en undersökning från Almi Företagspartner. Det är den högsta siffran sedan 2008.

Samma rapport visar att åtta av tio bankkontor tror att de kommer att låna ut mer under året som följer.