<![CDATA[]]>

Få företagare i riksdagen

Camilla Björkman

Publicerades: 3 augusti, 2011

De flesta som styr Sverige har ingen erfarenhet av att driva företag, visar en ny undersökning. Till och med inom Miljöpartiet och Centerpartiet, som charmar småföretagarna, minskar andelen företagare.

Bara 12 procent av de som styr Sverige har varit egna företagare innan de valdes in i riksdagen.

Det visar en undersökning från Riksdagens utredningstjänst, som presenteras i DI på onsdagen. Studien baseras på vad politikerna själva har uppgett att de jobbat med tidigare.

– De egna erfarenheterna speglar det man tycker är relevant och viktigt. När de flesta riksdagsledamöterna bara jobbat inom politiken eller den offentliga sektorn är risken att de inte ser de stora utmaningar som Sverige står inför, säger Elisabeth Thand Ringqvist, VD för Företagarna, och tycker att det bland annat märks i att svenska politikers agenda är alltför nationell.

Kristdemokraterna har störst andel egenföretagare med 25 procent. Lägst andel har Socialdemokraterna med 4 procent.

I Centerpartiet, som profilerat sig som ett småföretagarparti, har andelen egenföretagare sjunkit till hälften sedan 2002 och ligger nu på 15 procent. Även Miljöpartiet, som också charmat småföretagarna, har bara 6 procent varit egna företagare.

Av landets 349 riksdagsledamöter är 62 procent anställda inom offentlig sektor eller jobbade inom politiken på andra sätt innan de blev invalda i riksdagen. Bara 20 procent har tidigare jobbat inom näringslivet.