Fakturering i stället för anställning

Anders Andersson

Publicerades: 14 januari, 2009

Nästa år ska även den som bara har en uppdragsgivare kunna bli företagare. Men LO protesterar mot regeringens förenklingsförslag.

Det ska från och med nästa år bli lättare och starta firma och få F-skattsedel. Den som är anställd ska kunna säga upp sig och i stället fakturera en enda uppdragsgivare. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss. Näringsminister Maud Olofsson säger så här:

– Många kvinnor i den offentliga sektorn har kritiserat dagens systen. De vill starta eget och har i början bara kommunen som arbetsgivare. Men de har inte kunnat starta för att de inte har fått F-skattesedel. Med vårt nya förslag ska de kunna göra det.

För att få F-skattsedel krävs det i dag att man har uppdrag från flera olika beställare. Det vill alltså regeringen ändra på så att företagare bara behöver ha en uppdragsgivare för att få F-skattsedel. Frågan har utretts, men en del fackförbund är kritiska.

Erland Olausson, rådgivare åt LO, är orolig över då kommer att kunna kringgå anställningstryggheten genom att personal tvingas jobba som egenföretagare i stället för att vara anställda:

– Då kan en arbetsgivare sparka en anställd på grund av arbetsbrist och sedan säga att denne är välkommen tillbaka som företagare. Det kan bli ett sätt att slippa kollektivavtal, försäkringar och andra skyddsregler. Förändringen kan få förödande verkan på det arbetsrättsliga området och i skyddet för löntagare. Har man flera uppdragsgivare är man inte lika utlämnad till den gamla arbetsgivaren. Trots LO:s protester talar allt för att förslaget genomförs redan till nästa år.

För att pengar som man får ska räknas som inkomster från näringsverksamhet och inte från tjänst måste verksamheten enligt dagens regler bedrivas ”varaktigt, självständigt” och ”med vinstsyfte”.

För den som har aktiebolag är det inga problem att betecknas som självständig. Men för enskilda firmor som bara har en eller ett par uppdragsgivare har näringsverksamheten ibland underkänts. Skatteverket har ansett att detta varit nästan som en anställning.

Reglerna ska nu mjukas upp. Det ska gå att ha endast en uppdragsgivare om man inte är beroende av uppdragsgivaren och inte är en del av uppdragsgivarens verksamhet. Men det måste då finnas ordentliga avtal om att företagaren som säljer sina tjänster är uppdragstagare från en uppdragsgivaren.

Det ska därmed bli lättare att få F-skattsedel. Den som har det får själv betala in moms och arbetsgivaravgifter.

Både för dessa enskilda firmor och för andra finns det nu dock skäl att fundera på att övergå till aktiebolag. I regeringens höstbudget kom ytterligare fördelar för aktiebolag med sänkt bolagsskatt och möjlighet att ta ut en större del av vinsten som lågbeskattad utdelning.