<![CDATA[]]>

Företagarnas medlemmar överkörda i fakturadebatten

Camilla Björkman

Publicerades: 24 januari, 2013

Regeringen använde organisationen Företagarna som dragkrok för att inte ha en tvingande lagstiftning om 30 dagars betalningstid. Det var rakt emot vad majoriteten av Företagarnas medlemmar ville. Nu tvingas organisationen med Elisabeth Thand Ringqvist i spetsen att förklara sig.

Det finns många argument för att utreda huruvida vi ska ha en tvingande lagstiftning eller inte. Driva Egets bloggare Janne Näsström argumenterar för att en tvingande lag kan innebära en björntjänst för småföretagare. 

Men igår vann oppositionen ändå omröstningen i ”fakturadebatten” i riksdagen. De vill ha en tvingande lagstiftning där företag måste betala fakturor inom 30 dagar.

Regeringen, som hade föreslagit en lag om 30 dagars förfallotid men med möjlighet att avtala bort den om båda parter godkände det, röstades ner. De måste nu återkomma med ett förslag där en längsta betalningstid på 30 dagar inte ska kunna förhandlas bort.

Regeringen har i sin argumentation använt organisationen Företagarna som draghjälp för en icke-tvingande lagstiftning. Detta efter att Företagarna i sitt remissvar argumenterar för just det.

Men nu visar ett dokument som tidningen Dagens Industri har tagit del av att Företagarnas medlemmar inte alls håller med. Enligt den tycker 61 procent av organisationens medlemmar att lagen på 30 dagars betaltid ska vara tvingande och inte gå att förhandla bort. Bara 24 procent är emot en tvingande lagstiftning.

Nu går företagarna ut och försvarar sig. I en artikel som publiceras på Företagarnas hemsida skriver de att bakgrunden till remissvaret var en undersökning som de gjorde under våren 2012. Där uppgav en tredjedel att de hade ”vissa problem” med sena betalningar.

”Därför skrev vi ’att betaltider längre än 30 dagar är att betrakta som speciella och att de endast i undantagsfall bör förekomma’”, skriver Företagarna på sin sajt och menar att problemen med sena betalningar sedan förvärrades under sommaren och hösten 2012.

Företagarna skriver också att de gjorde en ny undersökning i början av december. Det var i den 61 procent svarade att de ställde sig positiva till en tvingande lagstifning.

”Panelen genomfördes under en väldigt kort tidsperiod, vilket gjorde att panelunderlaget inte kunde kvalitetsäkras. Därför har resultatet inte publicerats, utan använts som en av flera indikatorer för vårt opinionsarbete”, skriver Företagarna.