<![CDATA[Medarbetarna blir allt viktigare i framtidens företag: Foto: Getty Images]]>

Framtidens företag byggs underifrån

Ebba Arnborg

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 27 juni, 2017

För att lyckas idag behöver du vara snabbrörlig och då finns inte tid för hierarkier, långa beslutsvägar, eller att sitta på toppen och tänka ut strategier. Tänk i stället tvärtom.

Ny teknik, att vi reser mer och är mer öppna för förändring har triggat att vi ändrar våra beteenden snabbt – även dina kunder. Och då gäller det att du hänger med. Det menar Lisa Lindström.

Hon föreläser om arbetsmiljö och är vd på den digitala byrån Doberman, som hon tagit från negativt resultat till lönsamhet, en omsättning på 86 miljoner och pris för Sveriges bästa arbetsplats.

– Eftersom utvecklingen idag går så fort måste man vara duktig på att ge förutsättningar och beslutsmandat till de medarbetare som jobbar närmast kunden och som vet vilka behov som råder. I stället för att peka med hela handen och säga vad andra ska göra gäller det att få tag i kraften i organisationen, säger Lisa.

Som ledare ska du vara en facilitator, menar hon. Hjälp dina medarbetare förstå syftet med företaget och skapa sedan förutsättningar för dem att jobba. Anställda som är delaktiga i företaget är en nyckelfaktor för framgång.

– Fundera inte över vem som rapporterar till vem, utan i vilket forum beslutar vi vad. Jag tror på en organisation som ser ut mer som ett nätverk, säger Lisa.

Och nej, det räcker inte att samla alla runt ett mötesbord eller framför en powerpoint. Involvera och enga-

gera medarbetare till att leverera högre kvalitet och lönsamhet.

Skapa forum där ni samarbetar kring utveckling. Som när Lisa lät medarbetarna pyssla ihop budgeten med Lego. Eller som på mötet kring vilka barriärer som fanns för att nå en viss vision. Då fick deltagarna skriva hindren på lådor och bygga en stor mur med dem. Sedan diskuterade de och plockade gemensamt bort låda för låda.

– Jag kallar det för att ”samskapa”. Det blir ett fysiskt och visuellt sätt att jobba, och väldigt kreativt. Alla i rummet är med och påverkar i stället för att alla, utom en, ska sitta och lyssna. Det är heller inte fel att det är roligt, det skapar engagemang. Dessutom får deltagarna en tydlig bild, nästan som ett kroppsminne, av vad som ska göras.

Lisa förespråkar också medbestämmande. På Doberman tas affärsbeslut gemensamt. Ibland röstar de genom att ställa sig på olika platser i rummet.

– Vårt ledarskap utgår ofta från att människor är extroverta. Så när det gäller kollektiva beslut är det de som är duktiga på att prata högt som får sin röst hörd. Men när man ställer sig på golvet och röstar måste du ta ställning och då syns det vad alla tycker.

Hur vårdar du då din viktigaste resurs i företaget – dina medarbetare? Det finns inte ett sätt som passar alla, så du kan inte bara köpa dig fri med hjälp av en friskvårdstimme. Lyssna på vad just dina medarbetare behöver för att må bra.

– Fråga dem: ”När har du riktigt bra flyt, hur är det då? Hur kan vi hjälpa dig dit och vad hindrar dig?” När vi frågade det på Doberman kom det fram att det var möten som hindrade medarbetarnas flow. Då införde vi mötesfria fredagar. För du måste vara beredd att agera på det medarbetarna säger. Visa att du inte frågar bara för att fråga.

Se också till att ha ett kontor där alla trivs och inte blir störda.

– Kontorsmiljön är jätteviktig. Att det är fint och att det finns ytor för olika sätt att jobba på: soffor, ståbord, skrivbord. Du vill se till att dina medarbetare inte har störningsmoment utan använder sin tid till att vara kreativa.

Tillit i företaget är helt avgörande och något man måste öva upp, menar Lisa.

– Det är chefens roll att sätta igång den rörelsen. Det absolut mest effektiva sättet är att börja vara öppen. Du kan inte be folk att lita på dig. Visar du tillit genom öppenhet förtjänar du det tillbaka.

Och tillit främjar innovation. Att faktiskt våga testa när ni får en idé för hur ni kan lösa ett komplext problem.

– En organisation som bygger på rädsla kommer inte våga jobba på nya sätt eller hitta på nya produkter. Det svåra är att bryta mönster och sticka ut hakan och gå utanför sin komfortzon. Men i en kultur av tillit vågar du.

Att bygga en kultur handlar om att positivt förstärka beteenden du vill se mer av och agera så själv enligt Lisa.

– En kultur är resultatet av dina ageranden. Det handlar om sunt förnuft. Hur har du en bra känsla med dina vänner? Du respekterar dem, lyssnar på dem, har det fint och städat. Ibland är det som att vi hittat på att i affärsvärlden där gäller andra regler. Men min människosyn tar jag med mig hela tiden, mina styrkor och talanger använder jag både hemma och på jobbet.

3 snabba – Lisa om:

1. Unga medarbetare idag
De förväntar sig att vara inkluderade från dag ett och bygger inte sin medarbetarresa på lojalitet som man gjort historiskt utan som arbetsgivare måste du förtjäna att de vill stanna kvar.

2. Att varje vd bör kunna kod
Jag har en kodskola för vd:ar, för det ligger i ledarskapet idag att ha en generell förståelse för det digitala, dess konsekvenser och affärslogik.

3. Att ta hjälp av prototyper
Affärsstudier tar väldigt lång tid. Vad skulle hända om du istället byggde en prototyp? Då kan du se direkt om din idé fungerar eller inte.