Genomskåda advokatens fyra hemliga yrkesknep

Annika Rosell

Publicerades: 20 mars, 2009

De flesta har mycket stor respekt för advokater – alltför stor, tycker många. Här får du veta vad du bör tänka på innan du anlitar en advokat. Lär dig gemomskåda advokatens fyra yrkeshemligheter.

Här är fyra kommentarer som många advokater ofta kommer med när du träffar dem.  Här kan du läsa vad advokaten egentligen menar med att säga så, och vilka yrkeshemligheter  som kan ligga bakom.

1.    ”Ett mycket ovanligt fall, som jag gärna åtar mig”
Innan du anlitar en advokat bör du kontrollera om han eller hon verkligen behärskar området. Det gör du enklast genom att gå in på Advokatsamfundets hemsida, www.advokatsamfundet.se och klicka på Sök advokat.

Ingen skulle väl drömma om att gå till ögonläkaren med sin hjärtåkomma. På samma sätt bör man alltid pressa advokaten på om han verkligen behärskar juridiken inom ditt speciella ärende.
Var kritisk och fråga advokaten om han har drivit några fall av liknande karaktär och hur det i så fall gick. Annars kan det kosta dig stora pengar i onödan.

2.    ”Jag skickar räkningen till dig direkt”
Det är inte självklart att det är du och ditt företag som ska betala advokaträkningen. Företagsförsäkringen innehåller ofta ett rättsskydd som kan träda in.
Men många advokater tycker att det är klientens sak att hålla ordning på eventuella rättsskydd och kan missa att fråga om det finns en försäkring med rättsskydd. Det kan bero på att försäkringsbolagen kan vara svårare att tampas med när det gäller vad som ska ersättas och inte. Och det kan ge advokaten extrajobb.

3.    ”Ring inte mig, jag ringer dig”
Många som anlitar en advokat tycker att ärendet går mer än lovligt långsamt. Ibland kan det säkert bero på att rättsprocessen  faktiskt går långsamt, men många advokater kan försöka bli av med hopplösa ärenden genom att helt enkelt glömma bort både dem och klienten.
Byt advokat  om du är missnöjd – och fundera över om advokaten har gjort rätt för det arvode som han kräver. Är du missnöjd med det  kan du alltid klaga på notan hos Advokatsamfundet.

4.    ”Det kanske verkar enkelt…”
Jurister är mästare på att virra bort lekmän med krångliga paragrafer. Ibland kan man misstänka att de gör så för att rättfärdiga sina höga arvoden. Enkla sammanhang är ett okänt begrepp bland jurister, alltid finns det något, hittills okänt, förarbete till lagen som bör tas med i beräkningen. Försök se igenom dimridåerna av lagparagrafer och fråga alltid vad det konkret har att göra med just ditt fall.