<![CDATA[]]>

Handlarna spår dystert år

Camilla Björkman

Publicerades: 17 januari, 2012

Handlarnas framtidstro sjunker till den lägsta nivån sedan februari 2009, visar Svensk Handels barometer. ”Kurvan pekar rakt nedåt”, säger organisationens vd Dag Klackenberg.

I denna månads Handelsbarometer sjunker handlarnas framtidstro med 8 enheter jämfört med förra månaden. Nu ligger den på minus 30.

Av de handlare som deltagit i barometern tror över hälften (54 procent) att antalet anställda i detaljhandeln kommer att minska. Bara en procent tror att de kommer att öka.

– Kurvan pekar rakt nedåt för handlarnas framtidstro just nu. Inte sedan finanskrisen har det sett så dystert ut, säger Svensk Handels vd Dag Klackenberg.

När nu avtalsförhandlingarna börjar inom handeln i januari tror 64 procent av handlarna att man inte klarar löneökningar i linje med industrin. Dessutom anser en majoritet (80 procent) att utrymmet för löneökningar har minskat jämfört med det förra löneavtalet från 2012.

– Ökad konkurrens och minskad köplust gör att handeln inte klarar av höga kostnadsökningar, säger Dag Klackenberg.

Nästan hälften av handlarna tror att avtalsförhandlingarna kommer att bli klara först efter varsel om strejk eller andra konfliktåtgärder.