<![CDATA[]]>

Här är det högkonjunktur

Redaktionen

Publicerades: 14 maj, 2009

Inom E-handeln är det högkonjunktur när andra har lågkonjunktur. En ny rapport visar att försäljningen över internet ökade med 7,9 procent under årets första kvartal.

Det är Posten och HUI:s e-barometer som nu kommer med denna statistik.

Prognosen är att e-handeln kommer att omsätta 21,5 miljarder under 2009. Allt fler handlar över nätet, 77 procent Av svenskarna säger att de kommer ska göra det under det kommande året. E-handeln skulle därmed utgöra 4,2 procent av försäljningen i den totala detaljhandeln.

Ökningen kan bero på att prismedvetenheten ökar bland konsumenterna i lågkonjunktur, något som många handlare möter med sänkta marginaler.

De flesta är heller inte längre oroliga för att betala med kort över nätet. 60 procent av konsumenterna upplever att betalningssäkerheten via e-handel har ökat under de senaste två åren.

- Trots lågkonjunkturen fortsätter ökningen av inköpen på nätet. Samtidigt blir vi mer priskänsliga och använder nätets olika prisjämförelsetjänster mer nu än för ett år sedan. För företagens del innebär den ökade priskänsligheten att många nu skruvar ner sina marginaler för att vara fortsatt konkurrenskraftiga, säger Per Mossberg, kommunikationsdirektör på Posten.

- Prismedvetenheten är hög bland dagens konsumenter något som gynnar e-handeln där möjligheten att jämföra priser och handla billigt är stort. E-handelns tillväxt bedöms också förbli betydligt kraftigare än den traditionella butikshandeln under den närmaste framtiden, inte minst för att möjligheten att sälja mot konsumenter i Europa där den svaga svenska kronan gör svensk e-handel konkurrenskraftig, säger Jonas Arnberg på HUI.