Hur blir jag av med bärplockarna?

Ebba Arnborg

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 9 april, 2015

Hjälp! Ett 50-tal personer har utan att fråga mig slagit läger på min mark. Nu har de bott där i nio veckor, marken är söndertrampad och väldigt skräpig. Vad kan jag göra?

Allemansrätten tillåter max ett par tält under någon natt. Så stora långvariga tältläger är självklart inte tillåtna. Problemet är att regelverket för att flytta på stora läger berör kronofogden och inte polisen.

En anmälan behöver skickas in till kronofogden med personnummer på samtliga som ska avhysas. Därutöver får markägaren betala 600 kronor per avhyst person. Ett läger med 60 boende kostar alltså berörd markägare 36 000 kronor. Ofta saknas tillgångar som kronofogden kan utmäta så chansen för markägaren att få fakturan reducerad är liten.

Att betala 36 000 kronor för att få bort olaglig verksamhet från sin egen mark är så klart orimligt, vilket vi påtalat för justitieministern under flera år.

Trots det rekommenderas kontakt med både kommun och polis om man får läger på sina marker. Det är i alla lägen bra att de får vetskap om saken. Det finns annat i lägren som behöver kontrolleras, till exempel att det eldas på ett tillåtet sätt samt miljö- och hälsoskyddsaspekter.