Hur bygger lilla jag ett starkt varumärke?

Anders Andersson

Publicerades: 22 januari, 2011

Jag vet att det är mycket viktigt att bygga ett eget starkt varumärke. Men hur ska vi enmansföretagare klara det? Jag har ett litet IT-företag, och skulle bättre vilja profilera mig med ett starkt varumärke.

Att ditt företag är litet behöver inte vara en nackdel. Du kanske tvärtom kan vända det till en fördel när du ska marknadsföra det och bygga ett varumärke.

Tryck på fördelar som de stora inte har. Du kan vara mer flexibel och mer anpassa dig efter kundens behov. Du kan också vara mer personlig.

Framhäv i din presentation av företaget att det är du personligen som sköter allt, försäljning, installation, service. Du kan du förmodligen leverera och sköta servicen snabbare än de stora. Tryck då på det när du ska profilera företaget.
Berätta historien om hur och varför du startade. Sådan storytelling stärker varumärket. Om du inte har en intressant företagshistoria så skriv en.

Den kanske handlar om att du ville förändra något och att du därför startade ditt företag. Då får du med dig människor som tänker ”det här ställer jag upp på”.

Det gäller ofta att försöka skapa en image om att det finns något unikt och tilltalande med just ditt företag.

Företagsnamnet är också viktigt, och ska helst snabbt berätta vad det är för ett företag. Det gäller då att se till så att logotype, hemsida, annonser och skrivna presentationer hänger ihop på ett konsekvent sätt som blir tydligt för kunderna.