Hur höjer jag priset mot befintliga kunder?

Cecilia Ingvarsdotter

Publicerades: 18 september, 2015

Mina priser släpar efter med trogna kunder och jag vet inte hur jag ska höja dem.

Fika med kunden, berätta allt du gjort för den och hur bra ni jobbar ihop – och fråga om den är nöjd. Tala sedan om att du ska göra en prisjustering, vilket ju är naturligt i alla branscher, och avsluta med att berätta hur mycket du värderar den som kund.

Du kan också skicka ett brev med nästa faktura (eller ställa en skylt i butiken eller i receptionen) där du på ett trevligt sätt berättar att du kommer att genomföra en prisjustering samt vilket datum, gärna vid säsongs- eller årsskifte.

Var noga med att ge offerter eller prislistor som är datummärkta så att de inte gäller i all evighet. Om någon avslutar samarbetet när du höjer priset så är de antingen inte nöjda med din leverans eller så har de problem av annan karaktär.