<![CDATA[]]>

Hurra! Småföretag har rekordstark framtidstro

Ebba Arnborg

Publicerades: 23 mars, 2015

Goda nyheter! Sveriges småföretagare ser ljust på framtiden och spår både ökad försäljning och fler inköp närmste halvåret, visar ny statistik.

Över hälften (53 procent) av landets små och medelstora företag tror att de kommer att sälja mer det kommande halvåret, visar Vismas Affärsbarometer som bygger på en enkät bland 850 små och medelstora företag. Det är den högsta siffran sedan undersökningen började göras 2011.

Nästan en av ti0 (8 procent) tror till och med på en kraftig ökning, och bara 7 procent befarar en minskad försäljning.
– Företagarnas framtidstro är en tydlig indikator på ett allt bättre ekonomiskt klimat i landet. Det är viktigt eftersom de små företagen svarar för cirka hälften av näringslivets omsättning, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage.

De främsta skälen till att företagen spår ökad försäljning är att de har ett förbättrat produktutbud, ökat antal försäljningskanaler samt en ökad intern kapacitet.
– Trots den rådande minusräntan och en allmän osäkerhet kring Sveriges ekonomi har företagen en stabil framtidstro. Den skapar möjligheter att både öka intäkter och sysselsättning, säger Henrik Salwén.

Dessutom räknar fyra av tio företagare (39 procent) med ökade inköp de kommande sex månaderna, även det den högsta andelen sedan 2011.

Optimismen skiljer sig något över landet. Störst är den på Gotland – här räknar hela 80 procent av småföretagen med kraftigt eller något ökad försäljning. På andra plats kommer Kronoberg. Minst optimistiska är småföretagarna i Blekinge, Uppsala län, Dalarna och Sörmland.

Känner du igen dig? Kommentera gärna!