<![CDATA[]]>

Ingen finanskris i skogen

Redaktionen

Publicerades: 22 januari, 2009

I skogen märks ingen finanskris. Ny statistik visar att priserna på skog stiger. 

 I LRF Konsults statistik för 2008 har snittpriserna stigit från 343 till 364 kronor per kubikmeter, en ökning med sex procent jämfört med helåret 2007. 

– Dessutom har våra mäklare märkt ett kraftigt ökat intresse för att investera i skog, säger Carl-Johan Jürss, chefsmäklare på LRF Konsult.

Skogen står sig väl trots finanskrisen och har klarat sig bättre än många andra branscher. Bland det som driver priserna är efterfrågan, som är högre än utbudet. 

– Under 2000-talet har det också tillkommit nya parametrar som påverkar och driver priserna. Antalet så kallade förstagångsköpare fortsätter att öka. För denna grupp är det viktigt med mjuka värden, vilket påverkar prissättningen uppåt, berättar Carl-Johan Jürss.

Att äga skog har blivit trendigt och en fråga om livskvalitet, där man värdesätter jakt, fiske och promenader i den egna skogen.

Det är främst bland 40- och 50-talisterna som intresset för skog ökar. Dessa generationer är en stor och mycket köpstark kundgrupp. De är heller inte lika belånade som senare generationer.

Priserna stabiliseras 2009
Sedan 2003 har snittpriset på skogsmark ökat med 84 procent. Enligt en färsk undersökning bland LRF Konsults 100 mäklare har majoriteten sett en stigande efterfrågan under 2008. Trots detta tror de flesta på en mindre prisnedgång under 2009.

- Vi kopplar den eventuella prisnedgången till en justering av priserna, snarare än en effekt av finanskrisen, säger Carl-Johan Jürss. Uppgången har varit enastående stor under det senaste decenniet, varför en tillfällig avmattning är helt naturlig.

Under andra halvåret 2008 skedde en mindre prisnedgång på 1,6 procent jämfört med första halvåret. I jämförelse med samma period 2007 var det dock en prisökning. Prisnedgången berodde dels på att bankerna blev tillfälligt restriktiva i sin utlåning, dels på virkes- och massaprisernas generella nedgång.

- Även om det skulle ske en mindre prisnedgång under 2009, tror vi att priserna fortsätter uppåt under de kommande fem åren, säger Carl-Johan Jürss.