IT ljusglimt under 2009

Gustaf Brickman

Publicerades: 24 februari, 2009

Goda nyheter för landets IT-företagare. IT-sektorn är den enda bransch där antalet sysselsatta väntas öka under ett annars dystert 2009. Det visar en rapport från Arbetsförmedlingen.

Enligt rapporten minskar rekryteringsbehovet generellt på arbetsmarknaden under 2009 och 2010, och antalet nyrekryteringar sjunker från 1,3 miljoner 2008 till 1 miljon  2009. Vissa yrken är det dock fortfarande brist på, och till dem hör bland annat programmerare, IT-analytiker och IT-strateger.

Trycket på arbetskraft dämpas även inom IT-sektorn, men Arbetsförmedlingens rapport visar ändå att 2 000 nya IT-jobb kommer att tillkomma under året. Arbetslösheten inom sektorn kommer att öka något, men ligger ändå på en klart lägre nivå än arbetsmarknaden i stort.

För tillverkningsindustrin och byggbranschen ser det sämre ut, antalet anställda spås minska med 18 000 respektive 7 000 personer.

Läs vad arbetsförmedlingen tror om din bransch ? hela rapporten finns här.