Kan jag få starta eget-bidrag som 22-åring?

Camilla Björkman

Publicerades: 3 september, 2013

Jag undrar hur jag som endast är 22 år kan starta eget när jag inte har pengarna att göra det. Vet att man kan få stöd via Arbetsförmedlingen men då måste man vara 25 år. Min andra fråga är hur jag får tag i någon som tar reda på om min företagsidé är en hållbar idé? Vad heter denna person? Företagskonsulent?

Du kan få så kallat stöd till start av näringsverksamhet från Försäkringskassan (via Arbetsförmedlingen) om du är minst 20 år, men då måste du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och delta i programmet jobbgarantin för ungdomar. Det finns även vissa andra kriterier som kan ge dig stöd, till exempel om du har en funktionsnedsättning eller lite erfarenhet av svenskt arbetsliv. Dessutom ska din affärsidé bedömas bli lönsam och fungera långsiktigt. Du kan få ersättning i högst sex månader och stödets storlek varierar beroende på om du uppfyller kriterierna för A-
kassa eller inte. Ring Arbetsförmedlingen på 0771-416 416 för mer information. De ordnar även nyföretagarkurser. Du kan också vända dig till Nyföretagarcentrum för att få hjälp att utvärdera din idé, läs mer på nyforetagarcentrum.com.

Camilla Björkman, Driva Eget