Kan jag ha bara en uppdragsgivare?

Peter Nilsson

Publicerades: 9 september, 2012

Jag har en fast anställning, men funderar av olika skäl på att säga upp mig och starta eget. Till en början kommer min före detta arbetsgivare då att vara min enda uppdragsgivare, som jag kommer att fakturera för en ”heltidstjänst”. Hur ställer sig Skatteverket till det?

När det gäller gränsdragningen mellan uppdrag och anställning är det avgörande om verksamheten ”bedrivs självständigt”. Det beror bland annat på i vilken omfattning du är beroende av uppdragsgivaren och hur du är inordnad i uppdragsgivarens verksamhet.

Utför du samma arbete och på samma sätt som uppdragstagare, som du tidigare gjorde som anställd, är risken stor att du anses vara fortsatt inordnad i den tidigare arbetsgivarens verksamhet. Och då betraktas din inkomst som inkomst av tjänst.

Men om du har flera andra uppdragsgivare minskar beroendet av den tidigare arbetsgivaren, vilket gör att verksamheten anses självständig. Du ska då redovisa dina uppdragsinkomster som näringsidkare.