<![CDATA[]]>

Nu exporterar Maud sitt kvinnoprojekt

Anders Andersson

Publicerades: 20 maj, 2009

När Maud Olofsson träffade sina 880 kvinnliga företagsambassadörer under onsdagen strömmade nyheter ut om hur bra satsningen gått. Hela projektet ska exporteras till andra EU-länder. Men det finns också kritik.

Under ett år har näringsministerns projekt Främja kvinnors företagande pågått. Inför hennes träff med ambassadörerna på Älvsjömässan kom Tillväxtverket med dessa positiva nyheter:

 • 25 000 kvinnor ha träffats på 2 000 olika nätverksträffar.
 • 12 000 kvinnor tar del av olika affärsutvecklingsinsatser runt om i landet.
 • Drygt 300 affärsutvecklings- och innovationsprojekt har via länsstyrelser och regionförbund beviljats inom programmet, varav 52 procent riktar sig till företag som vill växa.
 • Knappt 10 000 kvinnor som studerar vid universitet och högskola har deltagit i projekt som stärker entreprenörskapet. Det har i sin tur lett till nära 200 företagsstarter.
 • Drygt 200 innovationsprojekt drivna av kvinnor har inom programmet beviljats finansiering via Almi Företagspartner.
 • EU-kommissionen har blivit så inspirerad av projektet att ett europeiskt nätverk för kvinnliga företagare kommer att lanseras. 150 kvinnliga företagare ska ingå i nätverket som kommer att var under EU:s arbetsprogram för entreprenörskap och innovation.

– Det känns väldigt roligt men det har inte varit något självklart. I början när jag tog upp det här med kvinnors företagande så fanns inte något brett stöd. Men efter varje ministermöte har jag fått fler med mig, säger näringsminister Maud Olofsson till ekot.
 

Men alla ambassadörer är inte nöjda. En av dem, Monica Renstig, tycker att de 100 miljoner per år som projejktet kostar kunnat användas bättre:
 

– Det bygger på myten om att det främst är inspiration som kvinnor behöver. Men det är krångliga regler som begränsar kvinnornas handlingsutrymme, inte lusten att starta eget och jobba, har hon sagt till Driva Eget.

Men Maud Olofsson är naturligtvis entusiastisk, men säger samtidigt att det finns speciella svårigheter som kvinnliga företagare ställs inför. Det handlar om att skapa en större marknad för tjänsteföretag eftersom dessa ofta drivs av kvinnor, och om att hitta finansiering.
 

Fast hon vet inte om projektet lett till ett ökat företagande:

– Det är för tidigt att mäta, men det spelar en väldigt stor roll att det finns kvinnor som säger att det här med att starta företag både är spännande och lönsamt.

Vid den stra abasadöersträffen utsågs dessa till årets ”mesta” ambassadörer:

 • Pia Hagerlind Huuva, Norrbottens län.
 • Viktoria Knutsson Nilsson, Västerbottens län.
 • Anneli Hult, Västmanlands län.
 • Pia Oscarsson, Stockholms län.
 • Ann-Sofie Persson, Södermanlands län.