Nya momsregler ökar krångel och kostnader

Anders Andersson

Publicerades: 27 april, 2011

Anders Borg kommer med nya krångligare momsregler för de minsta företagen, som får nu både högre kostnader och mer administration. Det strider mot regeringens mål om att förenkla företagens regler.

Finansminister Borg vill ha in momspengarna tidigare av alla småföretagare som redovisar moms bara en gång om året:

Småföretag som omsätter mindre än en miljon kronor har rätt att redovisa moms en gång per år i samband med inkomstdeklarationen. Eftersom redovisningskonsulterna ofta kan få vänta med deklarationen till den 15 juni är det först då som momsen måste betalas in.

Men nu vill staten ha in de momspengarna nästan fyra månader tidigare. Enligt regeringens lagrådsremiss med förslag till skatteförfarandelag ska nämligen helårsmomsen inbetalas in redan den 26 februari och då redovisas i en särskild mervärdesskattdeklaration.

Det betyder att många småföretagare får högre redovisningskostnader genom att de måste anlita redovisningskonsulterna två gånger – i februari för momsen och senare för deklarationen.

– Separera gärna momsen och inkomsten i två olika deklarationer, men momsen måste då få deklareras vid samma tidpunkt som inkomsten, säger Bengt Skough på Far, Branschorganisationen för revisorer och rådgivare till Svenska Dagbladet. .

– Det här innebär både högre kostnader och mer problem för de minsta företagen. Revisions- och redovisningsbyråerna har i sin tur ingen chans att hjälpa alla och få fram nödvändiga uppgifter till boksluten redan under februari månad, säger han, och menar att detta kan leda till att företagen tvingas överge helårsmomsen.

Men om företagen övergår till att redovisa momsen varje månad kan det leda till ännu högre administrationskostnader för de minsta färetagen.

Förslaget går på tvärs mot regeringens mål att förenkla för småföretagen, menar Företagarna:

– Lagen betyder högre kostnader och mer problem för de minsta företagen, vilket går emot regeringens paroll att förenkla för småföretagen, säger Annika Fritsch, organisationens skatteexpert.

Hon menar att förslaget hänger ihop med EU:s momsdirektiv och vara ett sätt att stoppa momsbedrägerier:

– Men man hindrar inte momsbedrägerier genom att jaga småföretag med större rapporteringskrav och ökade bördor. I stället borde skattemyndigheterna använda sig bättre av den information som redan finns och utöka samarbetet mellan länderna.