<![CDATA[Lär dig snacka som proffsen. Foto: Getty Images]]>

Snacka som proffsen när du söker stöd

Ebba Arnborg

Publicerades: 22 maj, 2017

Acquisition vadå? Due diligence hurdå? Villkorat vadåförtillskott? Att möta investerare kan vara nervöst nog utan alla krångliga ord. Lugn, vi hjälper dig!

Riskkapital – Kapital som riskeras i och med investeringar i företag i utbyte mot andel i företaget. Det är inte lån och riskkapitalister är aktiva ägare.

Riskkapitalbolag (venture capital company) – Har som affärsidé att investera riskkapital i andra företag, i utbyte mot aktier i bolaget. Är med och utvecklar bolagen

Läs också: Så får du förmånliga lån

Privat riskkapital (Private equity) – Riskkapital från privata investerare (affärsänglar) som oftast satsas i företag som inte är börsnoterade. Ofta används uttrycket synonymt med samlingsbegreppet ”riskkapital”.

Public Equity – Investeringar i börsnoterade företag.

Affärsängel – En privatperson som satsar sitt monetära (pengar) och intellektuella (kontakter och erfarenheter) kapital i nystartade företag, som en form av riskkapital. Har ofta själv egen erfarenhet av att ha grundat och sålt bolag.

Läs också: 10 stöd för ditt företag

Startup – Ett nystartat företag som präglas av kreativitet och nytänkande och har en idé som förändrar marknaden. Det är designat för snabb tillväxt, tar ofta stora risker och behöver riskkapital.

Såddkapital (seed capital) – Investering i nystartat företag som planerar att bli stort. Görs när företaget enbart ägnar sig åt att utveckla och pröva affärsidén. Den som investerar får aktier i företaget och engagerar sig i företagets utveckling.

Tillväxtkapital (Venturekapital) – Investering i ofta nystartade små och medelstora företag utan mycket vinst, med hög risk, hög potential, tillväxtambitioner och stort behov av nytt kapital för att ta nästa steg i bolagets utveckling.

Buy out – Investering i större, mer etablerade bolag.

Läs också: Här finns statliga lån

Tillskott och emission

Aktieägartillskott – När aktieägare ger kapital till ett bolag. Kan vara villkorat, då ska pengarna betalas tillbaka under vissa förutsättningar (som när det finns fritt kapital eller om bolaget likvideras) och kan därför ekonomiskt (men inte redovisningstekniskt) ses som ett lån. De kan också sakna rätt till återbetalning, men eftersom tillskottet räknas som fritt eget kapital kan det informellt betalas tillbaka genom utdelning.

Kapitaltillskott – Att någon, som inte är aktieägare, ger pengar till ett aktiebolag. Tillskottet kan vara villkorat eller ovillkorat (se aktieägartillskott).

Nyemission – Företaget erbjuder sina aktieägare och/eller andra att teckna nya aktier i bolaget. Kapitalet tillförs oftast genom kontant inbetalning (kontantemission) i undantag genom överlåtelse av tillgångar (apportemission).

Fler typer av finansiering

Crowdfunding (peer-to-peer) – När företag lägger upp projekt och samlar in pengar från privatpersoner i utbyte mot belöningar eller aktier (i det senare fallet kallas det equity crowdfunding).

Mikrofinansiering – Smålån till entreprenörer.

Sociala lån (loan-based crowdfunding) – Privatpersoner lånar ut pengar till bolag.

Förvärvsfinansiering (Acquisition financing) – Pengar som används för att köpa eller gå samman med ett annat företag.

Factoring – När företag säljer eller belånar sina fakturor hos bank eller finansbolag.

Läs också: Så fixar du kapitalet själv

 Om företag

Företagsbesiktning (due diligence) – Att samla in och analysera information om ett företag inför ett företagsförvärv eller andra strategiska förändringar.

Innovationshöjd – Ett mått på hur mycket en produkt eller tjänst ”tänker utanför lådan”. Finns det något som är nytt med den, är den unik och saknar konkurrenter – då är innovationshöjden hög.

Likviditet – Verksamhetens betalningsförmåga på kort sikt.

Likvida medel – Tillgångar ett företag har direkt tillgängliga, alltså kontanter i företagets kassa och på företagets konton. Aktier och obligationer räknas inte hit.

Soliditet – Hur stor andel av företagets tillgångar som finansierats med eget kapital.

Affärsplan – Oftast en beskrivning av hur affärsidén ska genomföras, hur marknaden ser ut, samt budget och kalkyler.

Nyckeltal – Vissa tal som ofta används för att värdera ett företag eller en organisation och dess verksamhet. Här ingår företagets resultat, det vill säga årets vinst eller förlust, satsat kapital, soliditet, likviditet, omsättning, avkastning och nettomarginal.

Nettomarginal – Nettoresultatet i procent av omsättningen.

Läs också: Så funkar crowdfunding

Webb Allmi