<![CDATA[]]>

Påsken räddar handlarna

Anders Andersson

Publicerades: 17 mars, 2009

Mindre krogbesök och färre resor, men vi handlar i butikerna nästan som förr. Det påsår Svensk Handel i sin handelsbarometer – och hoppas på påsken.


– Påskhelgen blir en stärkande injektion för försäljningen. För dagligvaruhandeln är påsken traditionellt en synnerligen viktig försäljningsperiod. Påsken har dessutom klättrat upp från tredje till andra plats när handlarpanelen rangordnar sina viktigaste högtider. Det är nu bara julen som är bättre,  säger Yvonne Ingman, vice vd för Svensk Handel

Julhelgen är en högtid som medför ökad försäljning i de flesta branscher i detaljhandeln, medan påsk och midsommar framförallt är viktiga för livsmedelshandlarna.

Handlarnas framtidstro har stärkts ytterligare, enligt Svensk Handels barometer.

Handelsbarometern för mars månad visar på ytterligare återhämtning från den låga tilltro till handelns utvecklingen som observerades före årsskiftet. Många handlare spår dock fortfarande på en bättre utveckling i den egna butiken än för detaljhandeln i stort.

– Handlarna tror på en tämligen stark köplust hos konsumenterna även framöver, vilket överensstämmer med resultatet av flera konsumentundersökningar som nyligen publicerats. Trots finanskrisen och varsel uppger många att man kommer att fortsätta handla varor ungefär som tidigare och i stället dra ner på resor och restaurangbesök. Viktigt är dock att notera att optimismen i handeln fortfarande är på en betydligt lägre nivå än för ett år sedan, säger Yvonne Ingman i ett pressmeddelande.