Smart eller inte? Experten svarar. Foto: Getty images

Så funkar innovation- och tillväxtstöd

Gustaf Brickman

Publicerades: 16 maj, 2017

Det finns flera myndigheter och organisationer som erbjuder stöd. Oddsen är goda – men då gäller i regel att din affärsidé kan bidra med tillväxt och innovation.

Det kan kännas snårigt att hitta stöd för dig och ditt företag från den offentliga verksamheten. Grundregeln är dock ganska enkel: För att få de flesta stöden krävs att ditt företag kan bidra med tillväxt och/eller innovation.

Det innebär att du inte får stöd för att driva din enmansfirma eller ditt småföretag som du alltid gjort. Men om du har en ny, innovativ idé som kan ge tillväxt till orten eller regionen ökar chansen. Innovation är ett ord som används löst i många sammanhang.

Här innebär det att det ska vara något nyskapande, men det behöver inte vara en helt ny och komplicerad uppfinning. Det kan lika gärna vara affärsmodellen som är innovativ – ett helt nytt koncept för frisörsalonger kan till exempel passa alldeles utmärkt.

Läs också: 10 stöd för ditt företag

Det hör ihop med det andra önskemålet, att du ska bidra till tillväxt. Med tillväxt menas framför allt att din företagsidé ska kunna skapa arbetstillfällen till andra människor under lönsamma former.

Det finns dessutom ytterligare en viktig sak att tänka på: du kommer inte att få statligt stöd för en idé som uppenbarligen kommer att försämra för andra existerande företag.

Det kallas undanträngningseffekter – statens pengar ska verka marknadskompletterande och det är inte meningen att skattepengarna ska hjälpa dig att konkurrera ut de andra frisörsalongerna på orten.

Så hur hittar du stöden? Vinnova, Tillväxtverket, Almi och flera andra offentliga aktörer samsas på sajten verksamt.se och det är en bra plats att börja på. Här hittar du också information om EU-stöd, jordbruksstöd och expansionsstöd.

Läs också: Så funkar crowdfunding

Många av stöden utlyses också vid bara ett tillfälle, beroende på vad myndighetens eller organisationens uppdrag just då är. Det betyder att det är bra att återkommande gå in och titta vad man kan få stöd för.

Du kan också hitta en lista på driva-eget.se/stod. Stödgivarens uppdrag kan generellt sett också ge en bra uppfattning om vad man kan få stöd för – att Vinnova ska premiera innovationer och Tillväxtverket arbetar för tillväxt är två uppenbara exempel.

En viktig sak att fundera över är villkoren i stöden och vad du kan få stöd till. Det kan vara produktutveckling, konsulttjänster för att utveckla en idé, investeringar eller för att täcka direkta kostnader som resor och material.

Många kräver dessutom medfinansiering från annat håll – och det gör att Almi ofta är en bra utgångspunkt när du ska söka. Där kan du få kontakt med både långivare och investerare. Dessutom vet Almis kostnadsfria rådgivare vilka stöd på regional och nationell nivå som kan passa för ditt företag.

Läs också: Så ordnar du finansiering själv

Med hundratals olika stöd är det inte helt lätt att svara på hur mycket ditt företag kan få. Det varierar från mindre belopp i form av ”förstudiemedel” från Almi, för att undersöka om det finns en framtid i din idé, till upp till ett antal miljoner för utvecklingsprojekt som skapar tillväxt i företaget genom Vinnova.

Vägen till pengarna går ofta genom en process som liknar en upphandling. Vanligtvis tittar man på tre faktorer:

  1. Potentialen hos idén. Är den tillräckligt unik och attraktiv för att kunna bidra till tillväxt?
  2. Genomförbarheten. Är angreppssättet och den tänkta budgeten realistiska och hur ser finansieringsmöjligheterna för projektet ut?
  3. Dig och dina kompanjoner. Har ni nödvändig kompetens, vilja och förmåga att genomföra utveckling och kommersialisering? Och hur tänker ni komplettera eventuella brister?

Så fungerar starta eget-bidraget

Starta eget-bidrag är en typ av stöd från Arbetsförmedlingen, designat för att få arbetslösa i sysselsättning. Det är dock svårare att få än många tror. Teoretiskt sett kan bidraget uppgå till 680 kronor per arbetsdag, men det förutsätter att du jobbat fullt ut och med ordentlig lön fram till dess att du blev arbetslös.

Skillnaden från Arbetsförmedlingens vanliga försörjningsstöd är att du slipper söka jobb under sex månader. Utöver att ditt blivande företag ska gå att driva lönsamt och långsiktigt måste du uppfylla ett av vissa krav, till exempel att du är inskriven på Arbetsförmedlingen och i behov av fördjupat stöd, står långt från arbetsmarknaden eller har en funktionsnedsättning.

Läs mer på driva-eget.se/startaegetbidrag

10 stöd för ditt företag

Det finns många stöd att söka för ditt företag. En del är inriktade på olika geografiska områden eller tillväxtfaser. Här är tio stöd från olika aktörer.

TILLVÄXTVERKET

1. Regionalt investeringsstöd.
För företagsstart eller delfinansiering av investeringar i vissa geografiska områden, främst i norr. Ansökan sker löpande. Avser främst stora investeringar.

2. Regionalt bidrag för företagsutveckling.
Kan sökas av privatägda små och medelstora företag i glesbygd och landsbygd som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Löpande ansökning.

Läs om stöden och hitta fler på tillvaxtverket.se

VINNOVA

3. Innovationsprojekt i företag.
För innovativt utvecklingsprojekt med internationell marknadspotential som är i ett så tidigt utvecklingsskede att banker, investerare och andra privata finansiärer ännu inte vågar satsa.

4. Innovationscheckar.
För idéer om produkter eller tjänster där ni behöver undersöka potentialen. Checkarna ligger på 100 000 kronor och ska användas för att köpa extern hjälp.

Läs mer om stöden på vinnova.se

JORDBRUKSVERKET

5. Företagsstöd.
För att starta företag på landsbygden eller för att utveckla ditt landsbygdsföretag. Du kan få stöd för flera typer av investeringar, till exempel om du vill bygga en anläggning för att producera förnybar energi, anlägga energiskog eller minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak.

Läs om detta och fler stöd på jordbruksverket.se

ALMI

7. Förstudiemedel.
För att undersöka potentialen i innovativa idéer i projektfasen. Innovationsprojektet ska vara unikt och det ska finnas en bra affärspotential. Det ekonomiska stödet kan användas för att köpa externa tjänster. Beloppet för det ekonomiska stödet kan skilja sig åt mellan regioner – det maximala brukar ligga på 15 000 och 100 000 kronor.

Läs mer om stödet på almi.se 

ÖVRIGT

8. Bidrag till förstudier.
Nopef kan finansiera upp till 40 procent av förstudiekostnaderna inför etablering i ett land utanför EU och Efta.

Läs mer på nopef.com

9. Stöd från Länsstyrelsen.
Varje år får Länsstyrelsen pengar av regeringen att använda i olika program för att hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt.

Sök på ”stöd”på lansstyrelsen.se

10. EU-stöd.
EU-kommissionen skjuter till pengar i form av bidrag för att stödja projekt eller organisationer som arbetar för EUs intressen eller som bidrar till att genomföra ett EU-program eller en EU-strategi.

Tips! Du hittar fler stöd att söka på

driva-eget.se/stod

Webb Allmi