Så ska det bli mer lönsamt att driva företag

Camilla Björkman

Publicerades: 16 mars, 2010

Det måste bli mer attraktivt att starta företag och lönsammare och lättare att driva det. Det menar FöretagarFörbundet och presenterar nu 21 konkreta förslag till ett bättre företagsklimat. Bland annat vill de ha ett kostnadstak för regelkrångel.

– Vi i Sverige har fortfarande en lång väg kvar att gå för att bli ett verkligt småföretagarland. På många områden ligger vi långt efter våra europeiska grannar, säger Camilla Littorin, Förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.

Som svar på det presenterar förbundet, som är en intresseorganisation för Sveriges småföretagare, nu 21 idéer som bidrar till ett bättre företagsklimat. Skriften är en sammanfattning av FöretagarFörbundets näringspolitiska handlingsprogram för 2010.

– Handlingsplanen är till för att förbättra för småföretagare som har mellan noll till nio anställda, säger Camilla Littorin. De här 21 punkterna är ett förtydligande och en sammanfattning av programmet.

Några av punkterna har regeringen redan lyssnat till, till exempel att revisionsplikten avskaffas och att kravet på 100 000 kronor i aktiekapital halveras. Camilla Littorin tror att nästa förändring för småföretagare blir ett bättre trygghetssystem.

– Idag är alla system anpassade till att du är anställd, som friskvård och barnomsorg. Som företagare ska man kunna ha motsvarande förmåner som anställda, man är ju med och betalar för dem, säger hon.

Det borde också bli lättare och billigare för småföretagare att anställa, menar hon.

– Vi ser att många idag hellre jobbar själva och i nätverk, istället för att anställa. Så borde det inte behöva vara.

Läs de 21 punkterna genom att ladda ner FöretagarFörbundets skrift som pdf här.

Här är ett smakprov på tre av dem:

Lägre arbetsgivaravgift
Ett grundavdrag i arbetsgivaravgiften motsvarande hälften av arbetsgivaravgiften på årslönesummor upp till en miljon kronor. På lång sikt bör arbetsgivaravgiften sänkas till 20 procent för alla arbetsgivare.

Kostnadstak för regelkrånglet
För att slippa den administrativa kostnad som uppstår av att följa alla statliga lagar och regler, föreslår de ett permanent kosnadstak för just detta. Målsättningen inom EU är att minska företagens regelbörda med en fjärdedel 2010, vilken bör följas.

Inga turordningsregler i LAS för småföretagen
Turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd för småföretagen bör tas bort, för att stimulera småföretagen att våga växa och anställa mer personal.