<![CDATA[]]>

Satsa på utländska turister

Anders Andersson

Publicerades: 21 januari, 2009

Satsa på utländska turister. På grund av den försvagade kronan kan det vara turister till exempelvis Stockholm som kan vara framtiden för landets företagare.

Samtidigt som kronan har försvagats har ju också konjunkturen försämrats över hela världen. Trenden är då att långresandet minskar. Många semestrar i stället i länder som ligger nära.

– Därför gör vi massiva marknadsinsatser i länder som Danmark, Norge, Tyskland, Nederländerna och Ryssland. Våra konkurrenter drar samtidigt in på sina insatser och vi räknar med att kunna ta marknadsandelar, säger Thomas Brühl, vd för Visit Sweden, till Dagens Industri

Främst är det främst turismen till Sverige från Europa som ökat den senaste tiden. Men tiotalt sett är det också en ökning. Visit Sweden har funnit att antalet kommersiella gästnätter för utländska besökare ökade med cirka 5 procent under 2008, vilket är det bästa året hittills.

– Nivån kommer troligtvis att ligga kvar även under 2009, tror Thomas Brühl.

– Det blir en utplaning som en effekt av den tuffa ekonomiska situationen generellt. Men det är inte säkert att det blir negativ tillväxt? säger han.