Skattesubventionerad konkurrens blir olaglig

Redaktionen

Publicerades: 27 november, 2009

Staten och kommunen använder skattepengar för att subventionera verksamhet som konkurrerar med småföretagen. Nu ska det stoppas med ny konkurrenslag.

Riksdagen har nu gjort ett tillägg i konkurrenslagen som ger Konkurrensverket rätt att från och med årsskiftet ingripa mot offentliga aktörer som bedriver konkurrensbegränsande säljverksamhet. Det är inte längre tillåtet för kommuner, landsting eller statliga myndigheter att sälja varor och tjänster om det sker på ett sätt som begränsar konkurrensen.
 

– Det är inte meningen att skattepengar ska subventionera försäljning av varor och tjänster på ett sådant sätt att privata företag drabbas. Det är mycket bra att vi nu fått tydliga regler som kan sätta stopp för kommuner och myndigheter att bedriva säljverksamhet på ett sådant sätt att konkurrensen snedvrids, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.
 

Konkurrensverket ska nu kunna gå till domstol och begära att en viss verksamhet förbjuds att drivas på ett sätt som begränsar konkurrensen. Förbudet kan kombineras med vite.
 

Många kommuner, landsting och statliga myndigheter driver olika former av säljverksamhet i konkurrens med andra företag. Detta sker i både förvaltningsform och i juridiska personer, som exempelvis aktiebolag, där det offentliga har ett särskilt inflytande.
 

Konkurrensverket har fått många klagomål på att statliga myndigheter, kommuner eller landsting konkurrerar på ett ojust sätt.
Privata renhållningsföretag som tar hand om avfall har svårt att hävda sig mot kommunala anläggningar som är skattesubventionerade. Musiklärare som bedriver privat undervisning kan inte konkurrera på lika villkor med kommunala musikskolor.
 

– De nya reglerna gäller samtliga näringsverksamheter. Men bland områden av principiell natur eller stort ekonomiskt värde kan nämnas till exempel bredbandsmarknaden, restaurant- och hotellverksamhet och avfallshantering, säger Dan Sjöblom.
 

Det kan också gälla kommunalt drivna kultur- eller musikskolor och yrkesutbildningar som i begränsad omfattning erbjuder produkter eller tjänster utförda av elever.
 

– Vi vill gärna bidra till att kommuner, landsting och statliga myndigheter självmant slutar att bedriva säljverksamhet som ger konkurrensproblem. Men om inte självsanering fungerar kommer vi inte att tveka att dra ojusta förfaranden till domstol. Det är också viktigt att skapa prejudikat som andra kan rätta sig efter, säger Dan Sjöblom.