<![CDATA[]]>

Småföretagare tror på högre tillväxt

Camilla Björkman

Publicerades: 1 juni, 2010

Hela 66 procent av småföretagarna tror på en högre tillväxt det kommande kvartalet, jämfört med 51 procent i början av året. Samtidigt tycker 41 procent att de inte har växt som de planerat sedan de startade företaget. Värst är det för de allra minsta företagen.

Optimismen sprider sig bland Sveriges småföretagare. Hela 66 procent tror att det kommande året kommer att innebära en högre tillväxt för dem, jämfört med 51 procent i början av året. Det visar SEBs senaste företagarpanel.

På frågan om hur årets första kvartal varit svarar mer än hälften ”normalt”, en femtedel ”starkt” och en fjärdedel ”svagt”. Det innebär att andelen som haft ett svagt kvartal minskat med 7 procentenheter jämfört med förra året. Att efterfrågan vuxit är det vanligaste svaret (64 procent) på varför utvecklingen varit bättre det senaste kvartalet.

Allt fler (47 procent av alla företagare, 57 procent bland de medelstora) tror också att det egna företagets vinst kommer att öka i år jämfört med förra året. För 2011 är man ännu mer positiv.

Undersökningen visar också att andelen som nyanställt har ökat något, från 12 procent till 14 procent, och andelen som skurit ner har sjunkit från 10 procent till 7 procent.

– Konjunkturbilden stabiliseras i positiv riktning, vilket är glädjande. Andelen som nyanställer ökar och framför allt verkar de medelstora företagen nu gå på offensiven, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom. Eftersom delar av mätningen gjordes innan eurokrisen skulle den senaste tidens oro kunna bidra till en dämpad optimism, men påverkan bli troligen inte så stor om inte de internationella konjunkturutsikterna förändras radikalt.

Men alla företagare är inte lika positiva. I undersökningen fick de svara på frågan: ”Har ditt företag vuxit i den takt som du planerade när du en gång startade företaget?”. 59 procent svarade ja på den frågan – men hela 41 procent anser att de inte lyckats växa som planerat. Bland mikroföretagen – de som ännu inte har någon anställd – är det nästan varannan (46 procent) som hade planerat för tillväxt men inte lyckats. På frågan om vilka de största hindren för tillväxt är så kommer ”risker med att anställa” i topp, följt av ”svårt att hitta rätt personal” och att man ”saknar tillräckligt med kapital”.

– För att säkra det framtida välståndet i Sverige behövs fler företag som växer sig stora, säger Ingela Hemming. Därför behöver de problem som företagarna med tillväxtambitioner möter tas på största allvar och konkreta förslag arbetas fram som underlättar framväxten av nya svenska storföretag.