<![CDATA[Vad är bäst: satsa smalt på en grej eller sprida äggen i flera olika företagskorgar?
FOTO GETTY IMAGES]]>

Supernischad eller multiföretagare – vad är bästa vägen till framgång?

Caroline Engvall

Publicerades: 19 december, 2016

Vad är bäst: satsa smalt på en grej eller sprida äggen i flera olika företagskorgar? Driva Eget har kollat upp fördelar och nackdelar med båda alternativen.

För att lyckas med en riktigt smal affärsidé krävs att det finns en marknad som är tillräckligt stor för den specialiserade verksamheten att kunna utvecklas och växa på.
– Företaget måste också ofta vara unikt eller bäst i sitt värdeerbjudande till kund för att lyckas riktigt bra. Om nischen är tillräckligt smal och begränsad volymmässigt blir det inte intressant för större företag att kopiera konceptet. Då blir det också lättare att behålla sin position och sitt tidsförsprång, säger Magnus Larsson på Almi Företagspartner Gotland.

En fördel är att man genom stark nischning bygger en hög kompetens inom ett smalt område, vilket också kan vara svårt för andra att kopiera.
– Är man unik inom sitt område finns det också goda möjligheter att kunna ta bra betalt för sina produkter, säger Magnus.

Nackdelen, säger han, är att känsligheten ökar. Om det till exempel sker ett snabbt teknikskifte eller om en stark konkurrent dyker upp är resan längre för att förändra eller komplettera verksamheten. Ofta drivs denna typ av företag av personer med ett stort fackkunnande som ofta är direkt delaktiga i produktutveckling och produktion.

För att lyckas med hård nischning är det viktigaste att behålla och utveckla kompetens inom sitt smala område. I växande nischföretag blir ibland företagsledaren eller grundaren, som ofta har kompetensen, allt mer en företagsledare. Magnus menar att det då finns en risk att företagets själ försvinner samtidigt som företagaren känner att hon eller han inte får ägna sig åt det som är stimulerande.
– Då kan det vara bättre att anställa en extern vd, ekonomichef eller säljare och fortsätta att ägna sig själv åt det som har varit framgångsfaktorn för företaget.

Att ha flera olika verksamheter är ett sätt att sprida riskerna och göra företaget mindre känsligt för förändringar.

Bäst fungerar det om de olika verksamheterna kompletterar varandra – till exempel säsongs- eller konjunkturmässigt.
– Företagaren får en liten annan roll i den här typen av företag, blir personen som har överblicken och håller ihop verksamheterna. Då kan företagarens styrka till exempel vara försäljning, organisation eller att bygga företagskultur. Företagarens drivkraft och utmaning är i många fall att bygga upp och driva företag mer än att få ägna sig åt en viss bransch. Fackkunskapen finns ofta hos de anställda, säger Magnus.

Diversifiering är i sig inget som passar bättre på landsbygden eller i småorter.
– Däremot kan det ju vara så att en affärsidé på landsbygden inte räcker för att skapa försörjning till en person eller en familj. Då kan en lösning att ha flera verksamheter. Om ett landsbygdsföretag är kopplat till en turistsäsong kan det vara lämpligt med fler ben att stå på, säger Magnus.

När det gäller att utveckla ett företag genom att etablera nya verksamheter kan det vara en fördel att hitta synergier mellan de olika delarna, till exempel en gemensam målgrupp, gemensamt utnyttjande av sälj- eller produktionsresurser eller personal.
– En viktig faktor är att ha koll på ekonomin i de olika verksamheterna så att det går att se vad som är gungor och karuseller. Det är speciellt viktigt om de drivs i samma företag, som det kanske är i början när man lägger till en ny verksamhet.

Att addera en ny verksamhetsgren är som att starta ett nytt företag och precis som vid den första starten gäller det att ha tydliga mål, en plan och resurser i form av pengar och tid för att utveckla det nya.
– Företagaren behöver ta tid och engagemang från den befintliga verksamheten och då gäller det att veta att den klarar sig utan de resurserna, säger Magnus.

Nischat

Plus:

  • Kan skapa tidsförsprång genom kompetens
  • Möjlighet att ta bra betalt

Minus:

  • Känsligt för förändringar
  • Stora krav på kontinuerlig utveckling

Diversifierat

Plus:

  • Spridning av riskerna
  • Mindre känsligt för förändringar

Minus:

  • Risk för splittring i tid och resurser
  • Blir inte riktigt bra på någonting