Riskkapital

Tänk på det här innan du tar in finansiering

Ebba Arnborg

Publicerades: 5 juli, 2017

Sugen på att ta in riskkapital för att utveckla din verksamhet? Missa inte att fundera igenom det här först!

Vill du hitta en investerare för att få in kapital och kunskap i företaget? Tänker du igenom några viktiga punkter först så kommer det bli lättare för dig att attrahera en affärsängel, och dessutom blir er resa ihop så bra som möjligt. Eftersom affärsänglar oftast blir aktiva ägare när man tar in kapital är det viktigt att ni har samsyn.

– Har man sett till att kalibrera förväntningar och målbilder om hur man ska växa, på vilket sätt och hur fort, redan från början så kommer kapitalet bli mycket bättre använt, säger Annette Melander Berg. Hon är ansvarig för tillväxtkapital på Connect Region Syd som matchar entreprenörer med kapital.

För att ni ska få en gemensam bild utan att du ger avkall på det som är viktigt för dig måste du ha tänkt igenom vad just du vill innan ni tar diskussionen.

– Ju mer du har förberett dig och är investeringsredo innan du letar kapital, desto bättre. Har du tänkt igenom din kommersiella plan, ditt team och ditt erbjudande till investeraren, och har en klar bild av var ditt bolag ska ta vägen och hur ni ska växa blir det lättare att hitta en investerare som matchar dig.

Fyra delar som att tänka på

1. Se över din affärsplan
Fundera på den kommersiella biten av ditt företag: Marknadsbehovet, marknadspotentialen och affärsmodellen. Vilka behov fyller du på marknaden, hur ska du nå dina målgrupper och med vilka erbjudande? Hur ser din affärsmodell ut? Vart vill du?

– Du blir attraktiv för en investerare om du kan visa att det finns en efterfrågan för din produkt eller tjänst hos din målgrupp.

2. Rigga ditt team
Vilka är ni som ska utföra affärsplanen? Kompletterar ni varandra? Saknar ni någon kunskap eller kompetens som ni vill få in via investeraren. Eller har ni tagit in kompetens på något annat sätt, genom exempelvis ett advisory board?

– Har du tänkt igenom detta blir investeraren tryggare, han eller hon vill se att ni kan genomföra resan ni tänkt er.

3. Vilket är ditt erbjudande till investeraren?
Hur mycket pengar behöver du och till vilken värdering? Det kan vara klurigt att reda ut om du har ett nystartat bolag med låg omsättning och inga nyckeltal. Är du tidigt i din resa och det är mycket risk får ofta din värdering bli lägre.

– Det gäller att titta på branschen man verkar inom, konkurrensen och den position man har möjlighet att ta. Hur långt har ni kommit på resan som ni påbörjat? Där någonstans får du hitta en nivå där du behåller tillräckligt mycket för att det ska kännas motiverande för dig samtidigt som det finns en möjlighet för investeraren att det blir en bra affär. Det måste finnas en win-win där du som entreprenör får växa medan investerare får bidra och samtidigt få avkastning på sina pengar.

4. Hur mycket kapital ska du ta in?
Att ta in riskkapital är en tidsödande process. Se upp så att du inte tar in för lite och måste göra om samma vända flera gånger. Då kan det hända att du får lägga så mycket tid på att ta in pengar att det blir för lite tid kvar för dig att lägga på din verksamhet.

– Det är bra att tänka till kring en lite längre tidsplan än man först tror. Kanske behöver du ta in lite mer kapital än du ursprungligen tänkt dig.

Webb Allmi