<![CDATA[]]>

Tio sätt att göra succé på nätet

Camilla Björkman

Publicerades: 8 mars, 2010

Sedan it-bubblan sprack för tio år sedan har nytänkande entreprenörer banat framgång på nätet – och de stora företagen släpat efter. Här ger mediekonsulten Bo Hedin, som grundande Aftonbladet.se, tio lärdomar att dra från kraschen – som även du som småföretagare kan utnyttja.

I lördags var det tio år sedan Stockholmsbörsens värdering nådde den topp som vi idag kallar it-bubblan – och sprack. Sedan dess har den snabba utvecklingen på nätet fortsatt. De mest lysande exemplen är småföretagare, till exempel Google, Byt Bil och Blocket. De stora mediehusen däremot, har sackat efter.

Det skriver mediekonsulten Bo Hedin, som 1994 grundade Aftonbladet.se, i Resumé och ger tio lärdomar för mediebranschen – som även småföretagare kan dra nytta av. De är:

1. Vårda och utveckla den publicistiska grundkompetensen. Användarnas behov av vägledning blir inte mindre.

2. Samspela med läsarna – det blir allt viktigare. Kombinera kraften hos professionell journalistik med massans engagemang.

3. Förstå att kundrelationen är allt. Ju mer fragmenterad och förvirrad medievärlden blir, desto viktigare blir det att hitta nya innovativa sätt att utnyttja sina starka kundrelationer.

4. Fokusera på intäkter. Det är lika viktigt att dra in pengar via annonsavdelningen som att göra bra journalistik.

5. Ta betalt för innehållet – men gör det på ett intelligent och genomtänkt sätt. Mycket trafik räcker inte för att dra in pengar.

6. Bättre affärsutveckling generellt. Hitta nya affärsmodeller, jobba kreativt med annonsörer och utnyttja de unika digitala möjligheterna.

7. Glöm inte de gamla affärerna för det. Tv, tidskrifter, kvällstidningar – de håller fortfarande.

8. Utveckla entreprenörskapet. Krossa de konservativa strukturerna och släpp fram nytänkande även i etablerade företag.

9. Ha rätt tajming. Lär av it-bubblan 2000. Så mycket var rätt, så mycket var otajmat.

10. Ha kundinsikt och kundfokus. Lyssna, förstå och samspela.