Vad gör jag när banken säger nej?

Anders Andersson

Publicerades: 31 oktober, 2011

Jag är anställd i en butik och skulle gärna vilja köpa den ? säljarna är komna till åren och vill sälja. Jag behöver låna till hela summan som ligger på ungefär 3 miljoner, och är fullständig övertygad om att jag skulle få denna affär att fungera.

Men vart vänder jag mig för att få lån, förutom till banken som förmodligen inte lånar ut hela beloppet?

Almi Företagspartner finns till just för att låna ut med litet högre risk än bankerna. Så försök at få låna av både Almi och en bank. Spela ut bankerna mot varandra och låna av den som ger bäst villkor.
Problemet kan ibland vara att banken lånar ut endast under förutsättning att Almi ger lån. Och när du kommer till Almi vill de där först ha med banken. Försök därför träffa representanter för Almi och banken samtidigt.
Se till så att du då är ordentligt förberedd med en affärsplan och en plan för hur du ska kunna amortera av på lånen.
För att lita på dig vill de att du också tar risker med dina privata pengar. Så du måste själv eller med hjälp av någon i familjen också satsa en del av köpeskillingen för köpet av butiken.