Vad krävs för att sälja juice?

Camilla Björkman

Publicerades: 3 september, 2013

Jag vill tillverka juicer och smoothies hemma i köket och direkt hälla upp i sterila glasflaskor för att sälja dem. Vad krävs för att få sälja dessa som catering, på marknader och genom att annonsera om det? Räcker det att köket är rent och snyggt och att man följer Livsmedelsverkets hygienkrav?

Information från Livsmedelsverket säger att du kan använda ditt eget kök om tillverkningen kan ordnas på ett hygieniskt bra sätt. Kontakta först miljökontoret i din kommun och registrera din verksamhet, vilket du kan göra om de anser att du uppfyller kriterierna för livsmedelsföretag. Reglerna för livsmedelslokaler som används i privata bostäder finns i förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien i bilaga II, kapitel II (sök efter den på www.slv.se).

Förutom hygieniska lokaler ska du:
• Ha tillräckliga kunskaper i livsmedelshygien
• Ha rutiner som förebygger risker i verksamheten
• Göra egna kontroller.

Du kan läsa mer på slv.se om du klickar på ”Starta livsmedelsföretag”. För juice finns det också en särskild lagstiftning som du måste följa. Du hittar den om du söker på ”juice och nektar” på Livsmedelsverkets sajt.

Camilla Björkman, Driva Eget